BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kamile AKÇA, Elif BAYRAKÇI
GÜVENLİ UYKU VE ANİ BEBEK ÖLÜM SENDROMU
 
Bebekler, ilk aylarda günün çoğunu uykuda geçirir. Uyku, bebeklerin hem fiziksel hem zihinsel gelişimleri için gereklidir. Özellikle yenidoğanın beyin gelişiminde yeterli ve optimal uykunun sağlanması son derece önemlidir. Bebeğin uykusu, güvenli bir ortamda ve pozisyonda sağlanamazsa ani bebek ölüm sendromu gerçekleşebilir. Bu nedenle, bebeğin uykusunun, güvenli bir ortamda ve pozisyonda sağlanması gerekir. Ani bebek ölüm sendromuna neden olacak faktörler belirlenmelidir. Ani bebek ölüm sendromuna ilişkin risk faktörlerinin bilinmesi ve buna yönelik önlemlerin alınması, ölüm oranlarının azaltılmasına yardımcı olur. Amerikan Pediatri Akademisi, uykuya bağlı bebek ölümlerini azaltmak için güvenli bebek uyku önerilerini belirlemiş ve 2022 yılında güncellemiştir. Bu derleme, Amerikan Pediatri Akademisi’nin güncellemiş olduğu öneriler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu öneriler doğrultusunda doktor tarafından aksi bir şey önerilmediği sürece tüm bebeklerin; sırtüstü pozisyonda, ebeveyn yatağına yakın, sert- düz- eğimli olmayan bir uyku yüzeyinde, yatak paylaşımı olmadan oda paylaşımı yapılarak güvenli bir uyku ortamında uyutulması gerekir. Ailelere, bebeklerini tütün ve tütün ürünlerinin kullanıldığı ortamlardan uzak tutmaları ile ilgili uyarılarda bulunulmalıdır. Bazı yumuşak yatak aksesuarlarının bebeğin yatağında bulunması ölüm riskini arttıracağı için bebek yatağında bulundurulmaması gerekenler konusunda ailelere eğitimler verilmelidir. Güvenli uyku konusunda ebeveynlerin uyumunu artırmak için Amerikan Pediatri Akademisi’nin tavsiyelerine uygun eğitimlerle ebeveyn farkındalığı arttırılmalıdır. Ayrıca ani bebek ölüm sendromu riskini azaltacağı için bebeğe ilk altı ay sadece anne sütü vermenin önemi vurgulanmalıdır. ORCID NO: 0000-0001-6351-6002

Anahtar Kelimeler: Ani bebek ölüm sendromu, Bebek, Güvenli uyku 


Keywords: