BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Halenur KÜTÜK, Duygu ARICI DOĞAN, Feryal SAVCI
HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN OYUN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI
 
Çocuklar her toplumun geleceği olarak yetiştirilen, eğitilen ve tüm ihtiyaçları karşılanan değerli kişilerdir. Çocuklar normal gelişim basamaklarını sırasıyla yaşarken, çeşitli kazalar ya da bazı nedenlerden dolayı hastalıkla karşılaşabilirler. Hastalıkları nedeniyle hastanede tedavi altına alınan çocuklar en çok ihtiyaç duydukları, beslendikleri oyundan mahrum kalabilmektedirler. Çocukların sosyal ve psikolojik yaşantısını etkileyen hastalıklarla baş etmesinde hastanede oynanan oyunların etkisi büyüktür. Bu araştırma da hastanede yatarak tedavi gören çocukların annelerinin oyun hakkındaki bilgilerini belirlemek ve hastanede annelerin çocuklarıyla nasıl vakit geçirdiklerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kolayda örnekleme seçilerek tarama çalışması yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili Bağcılar ilçesinde bulunan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medipol Mega Üniversite Hastanesi ve Şişli ilçesinde bulunan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, çocukları yatarak tedavi gören 18-46 yaş aralığındaki 34 anne oluşturmaktadır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak annelerin oyun hakkındaki görüşlerinin alınması amacı ile araştırmacılar tarafından geliştirilen “Annelerin Hastane Ortamında Çocukları ile Oyun Oynamaya İlişkin Görüşlerini Değerlendirme Formu’’ ve “Aile Bilgi Formu’’ kullanılmıştır. Araştırma nicel araştırma yönteminden yararlanarak gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde frekans analizi yapılmış ve veriler SPSS 24.00 programı kullanılarak girilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre annelerin çocuklarının hastaneye yatmasıyla birlikte çocuklarıyla oyun oynama sıklıklarında azalma olduğu bulunmuştur. Annelerin oyunun öneminin farkında olduğu ve çocuklarının gelişimi için yararlı gördükleri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hasta çocuk, anne ve çocuk etkileşimi, oyun 


Keywords: