BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Halime DAĞTEKİN, Nejla CANBULAT ŞAHİNER
HAYATTA GÜÇLÜ KALMAK ZORUNDA OLAN ÇOCUKLAR:ÇOCUK İŞÇİLER
 
İnsanın gelişim çağında çocukluk yıllarının çok önemli bir yeri vardır. Bu yıllardaki çevresel etkilerin, yetişme koşullarının, alınan eğitimin ve sağlıklı bir beden ruh yapısının insan hayatının her döneminde yaşam kalitesi üzerinde etkisi büyüktür. İnsanın bedensel ve zihinsel olarak gelişiminin çok hızlı, belirgin gelişim gösterdiği ve yetişkinlik döneminin temellerinin atıldığı dönemde, çalışan çocuk olmak, gelişim alanlarında sorunlara yol açmakta, erken yaşta çalışma yaşamı ile karşılaşıp iş dünyasının stresi ile tanışmalarına sebep olmaktadır. İş yaşamına atılan veya atılmak zorunda kalan; eğitim, sosyal hayat ve oyun hakları ellerinden alınan çocuklar bedensel, psikolojik ve sosyal gelişim alanlarını tam olarak tamamlayamamakta ve bu durum onların çocuk olma halinden uzaklaşıp yetişkin gibi düşünmesine, yaşamasına ve mücadele etmesine sebep olmaktadır. Yaşam şartları çerçevesinde iş yaşamı ile gelişen stres mekanizması psikolojik dayanıklılıklarını etkilemekle birlikte fiziksel olarak ta vücudun çeşitli bölgelerinde farklı düzeyde etki bıraktığı bilinmektedir. Sağlık Bakanlığı içinde görev alan Halk Sağlığı Hemşireleri, Acil Servis Hemşireleri, Çocuk Hemşireleri ve Millî Eğitim Bakanlığı içinde görev alan Okul Sağlığı Hemşirelerine çocuk işçiliği ile mücadelede önemli sorumluluklar düşmektedir. Literatür derlemesi şeklinde yapılan bu çalışmada çocuk işçiliği, çocuk işçiliğine sebep olan etmenler, çalışma yaşamının çocuk işçiler üzerine etkileri ele alınmış olup, sağlık ekibinin bir üyesi olan hemşirelerin rol, görev ve sorumluluklarına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk işçiliği, Çalışma yaşamı, Çocuk işçi, Hemşirenin sorumlulukları. 


Keywords: