BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Karolin OHANOĞLU ÇETİNEL
HİSTEREKTOMİ GEÇİREN DİYABETİK İKİ HASTADA BARSAK EVİSERASYONU
 
Giriş: Barsak eviserasyonu cerrahi sonrası erken dönemde görülebilen nadir bir durumdur. Bu vaka sunumunun amacı, nadir görülen ve geç dönem meydana gelmesi genellikle beklenmeyen bu komplikasyonun diyabetik hastalarda geç dönemde dahil izlenebileceğine dikkat çekmektir. Vaka 1: 45 yaşında, G4P4 NSD, diyabetik, 32 gün önce myoma uteri nedeni ile total abdominal histerektomi (TAH) olan hasta, koitus sonrasında meydana gelen vajinal eviserasyon ile başvurdu. Yaklaşık 15 cm uzunluğundaki barsak ansları vajenden prolabe izlendi. (Şekil 1) Hasta genel cerrahi ile birlikte acil laparotomiye alındı. Preoperatif Wbc: 12bin, Hb: 9.1, CRP: 45, HbA1c: 7.6 idi. Barsak ansları SF ile yıkanarak ve kontrol edilerek redükte edildi. İşleme Kuldoplasti de eklenerek Cuff kapatıldı. Vaka 2: 52 yaşında, G2P2 CS, diyabetik, tedaviye dirençli uterin kanama nedeni ile TAH olan ve postoperatif 12.gününde insizyon yerinden barsak eviserasyonu nedeni ile başvurdu. Anemnezde, eviserasyon üst üste birkaç kez hapşurma sonrasında meydana geldiği öğrenildi. (Şekil 2) Preoperatif Wbc: 7bin, Hb: 8.2, CRP: 15, HbA1c: 8.8 idi. Hasta acil laparatomiye alınarak, barsaklar kontrol edilip SF ile yıkanarak redükte edildi. Fasya ve batın katları prolen ve aralara no:1 Vicryl ile separe sütürler atılarak ile kapatıldı. Sonuç: Cerrahi sonrasında meydana gelen eviserasyon için diyabet, steroid kullanımı, erken koitus, travma, batın içi basınç artışı yapan durumlar risk faktörüdür. Özellikle diyabet alt yapısında bu risk faktörlerinden herhangi biri eklendiğinde meydana gelen iki ayrı eviserasyon vakasını sunarak diyabetin yara yeri iyileşmesi üzerine negatif etkisine ve erken müdahalenin önemine dikkat çekmek istedik. ORCID NO: 0000-0002-3223-3293

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Eviserasyon, Histerektomi, Yara Yeri 


Keywords: