BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hamide ZENGİN
İNTERNET OYUN OYNAMA BOZUKLUĞUNUN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN PSİKOMETRİK DEĞERLENDİRME ARAÇLARI
 
Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM)- 5’e göre internet oyun oynama bozukluğu, bir dizi bilişsel ve davranışsal semptomlarla sonuçlanan internette aşırı ve uzamış oyun oynama tutumudur. Bireyler tipik olarak günde 8-10 saat ve üzerinde veya haftada en az 30 saatlerini bilgisayar başında geçirirler. DSM-5 İnternet Oyun Oynama Bozukluğunu (İOOB) tanımladığı dokuz kriterin son 12 ay içinde en az beş tanesinin var olması sonucu tanının koyulabileceğini göstermiştir. Kriterler son 12 ay içinde oyunlarla meşgul olma, oyun oynamadığında çekilme belirtileri gösterme, oyunlar için ayrılan sürenin giderek artması, oyunlara katılmayı kontrol etmede başarısızlık, psikososyal sorunların farkındalığına rağmen oyunlara devam edilmesi, oyun oynamanın süresi ile ilgili çevresini aldatma davranışları, olumsuz ruh halinden sıyrılmak için oyunlara daha fazla zaman ayırma, oyun oynama davranışlarından dolayı iş, eğitim veya önemli bir konuda tehlike oluşması şeklinde belirlenmiştir. İnternet oyun oynama bozukluğu tanısının konulmasında pisikometrik ölçümünün yapılabilmesi için ölçekler geliştirilmiştir. Pontes et al.(2014) tarafından geliştirilen ölçek 20 madde ve 5’li Likert tipinde iken, Lemmens et al. (2015) tarafından geliştirilen ölçek 27 madde ve politom yapıda, 27 madde ve dikotom yapıdadır. Ayrıca Lemmens et al. (2015) ölçeğin dikotom yapısında, dokuz maddelik kısa formunu da alan yazına kazandırarak üç farklı formda ölçeği geliştirmiştir. Bu çalışma ile internet oyun oynama bozukluğunu ölçmek için Pontes et al. (2014) ile Lemmens et al. (2015) tarafından geliştirilmiş olan “İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği” ve kısa formlarının Türkçe’ye uyarlaması yapılmış çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternet Oyun Oynama Bozukluğu, Psikometrik testler, Kültürel Adaptasyon 


Keywords: