BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeyma KİLCİ, Ayşegül MUSTU, Şenay ÜNSAN ATAN
İNTRAPARTUM DÖNEMDE YAŞANAN ANKSİYETENİN ANNE-BEBEK BAĞLANMASINA ETKİSİ
 
Anne bebek arasındaki bağlanma gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçte gerçekleşen bir süreçtir. Bu derlemenin amacı intrapartum süreçte yaşanan stresin, anksiyetenin anne-bebek etkileşimine etkisini incelemektir. Annenin doğum sırasında yaşadığı ansiyete/stres anne bebek bağlanması ve bebeğin ruhsal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Yapılan araştırmalar gebelikte yaşanan anksiyete bozukluklarının %30'a yükseldiğini fetüs ve yenidoğan üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Annenin bu dönemde stres yaşaması endokrin sistemi etkileyerek doğum sürecini etkilemektedir. Ayrıca yaşanan stres annenin zihinsel ve bedensel sağlığını etkileyen, fetüse ve yenidoğana bağlanmasını olumsuz etkileyen önemli bir etkendir. İntrapartum dönemde annede oluşabilecek stresi azaltmak için doğum öncesi dönemde eğitimlerle gebelere müzik ve gevşeme egzersizleri öğretilebilir. Yine bu dönemde gebeye stres ve anksiyete ile baş etme yöntemleri, doğru nefes alma teknikleri, konsantrasyon egzersizleri ve nöromüsküler antrenman egzersizleri antepartum dönemde öğretilmesi ve uygulaması yaptırılarak intrapartum süreçte annenin hem stresle baş etmesine hem de maternal fetal komplikasyonlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Anne-bebek bağlanmasının en üst düzeyde olması, doğumun normal sürede sağlıklı bir şekilde sonlanması, doğum süresince uygulanacak tıbbi müdahalelerin en aza indirilmesi ve doğum sonrası dönemde anne bebek bağlanmasının güçlü olabilmesi için intrapartum süreçte sağlık profesyonellerininde desteği ile annenin strese maruz kalması önlenmedir. Doğum sonrası süreçte annenin bebeğini algılama düzeyinin belirlenmesi, anne bebek bağlanmasında risk oluşturabilecek etkenlerin erken evrede tespit edilerek anne bebek bağlanmasının bir an evvel başlatılması önemlidir. Anne bebek arasında bağlanmanın oluşumunu hızlandırmak için doğum sonrası dönemde anne ile bebeğin aynı oda kalması, annenin bebeğini görmesi, ona dokunması, emzirmesi ve onunla etkileşime geçmesi klinikte çalışan hemşire ve ebelerinde desteği ile sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İntrapartum Stres, Anne Bağlanması, Bebek Bağlanması 


Keywords: