BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Buket ÖZYAPRAK, Nermin KILIÇARSLAN, Gönül ERKAN
JİNEKOLOJİ HASTALARININ PREOPERATİF ANESTEZİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE ENDİŞELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Anesteziyoloji günümüzde ilerlemekte olan ve toplum tarafından giderek de tanınan bir bilim dalıdır. Cerrahi öncesi hastaların cerrahi operasyonlar kadar anestezi uygulamaları konusunda da endişeleri olabilmektedir. Bu konuda farklı özellikteki bireylerde yapılmış anket çalışmaları mevcuttur. Bu çalışmalarda bireylerin anestezi doktoru, anestezi uygulamaları hakkındaki bilgisi ve anestezi ile ilgili kaygıları sorgulanmıştır. Biz de Jinekolojik operasyon geçirecek ve anestezi uygulanacak kadın hastalarda yaptığımız anket çalışmasıyla hastalarımızın anestezi doktoru ve anestezi uygulamaları ile ilgili bilgi, deneyimlerini ve endişe nedenlerini belirlemeyi amaçladık. Sonuçlarımızı değerlendirerek ve alınabilecek önlemleri de tartışarak literatüre katkıda bulunmayı amaçladık. Yöntem: Çalışma yerel etik kurul onayı alındıktan sonra temmuz 2019 ile kasım 2019 tarihleri arasında yapıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji polikliniğine Jinekoloji operasyonu için başvuran ve bilgilendirilmiş onamları alınan hastalar üzerinde anket çalışması uygulandı. Anket formu ile olguların anestezi doktoru ve anestezi uygulamaları ile ilgili bilgileri ve kaygı nedenleri sorgulandı. Bulgular: Hastalarımızın çoğunun anestezi deneyimini yaşadığını ve anestezi uygulamasının uzman doktor tarafından verildiğinin bilindiğini saptadık. Anestezi ve ameliyat ile ilgili olarak en fazla endişe veren durumların uyanamama, anestezi uygulaması ve ameliyat sonrası ağrı olduğu tespit edildi. Daha az sıklıkta kaygı veren durumlar ise anestezi sonrası bulantı, kusma ve anestezi öncesi açlık olarak belirlendi. Sonuç: Toplumun her kesiminde olduğu gibi kadınlarda da anestezi uygulamaları hakkında bilgiyi artırmak anestezi ile ilgili kaygı veren durumları da azaltacaktır. Bu bilgilendirmenin yalnızca poliklinik koşullarında değil, görsel iletişim araçları ve broşürler yoluyla da olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca multidisipliner yaklaşımlarla eğitim alanında hizmet verenlerle birlikte olabilecek ortak çalışmalar da bu sürece katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, Ameliyat, Endişe, Kadın,Anket 


Keywords: