BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aycan ŞAHİN, Ümran SEVİL
JİNEKOLOJİK KANSERLERDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI
 
Öz: Son yıllarda kanserli hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi (TAT) kullanımı artmaktadır. İnsanların yaşam sürelerinin artmasıyla ilişkili olarak artan bakım gereksinimleri ve tedavi ve bakımı güç olan kronik, kötü huylu hastalıklar, konvansiyonel tıbbın yan etkilerinden çekinme gibi sorunlar insanları tamamlayıcı ve alternatif tıpa ilgi duymaya yöneltmiştir. Son dönemlerde bu ilginin arttığı gözlenmektedir. TAT ( Tamamlayıcı ve alternatif tedavi) en fazla kanser, kronik hastalıklar ve ağrı tedavisinde kullanılmaktadır. ABD’ de en çok eklem ve kas ağrısı sorunlarında TAT uygulanmaktadır. Avrupa ve Türkiye’de kanser hastalarında çoğunlukla kullanılmaktadır. TAT tercih nedenlerinin genellikle günümüz tıbbında kişilere ayrılan zamanın yetersiz olması, hasta doyumunun az olması ve ekonomik anlamdaki sıkıntılar ve bazı hastalıklarda günümüz tıbbın yetersiz olduğunun düşünülmesidir. Ayrıca TAT tercih etmedeki en büyük etken doğal ve istenmeyen etkilerinin minimum düzeyde olduğuna inanç olmuştur. Yapılan çalışmalara bakıldığında TAT yöntemlerinin; biyolojik temelli tedaviler, beden zihin tedavileri, manüplatif ve beden temelli yöntemler, enerji temelli ve alternatif tıbbi yöntemler olduğu görülmüştür. Jinekolojik kanser hastalarında en çok uygulanan tamamlayıcı ve alternatif tedavinin bitkisel yöntemler olduğu görülmüştür. Kanserli hastaların tıbbi tedaviyle birlikte aynı anda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin bilinçsiz şekilde kullanımı ilaç etkileşimlerine sebep olup hastaların tedavisini ve iyileşme sürecini uzatabilir. Bu sebepten dolayı kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları sorgulanmalı ve sağlık profesyonelleri tarafından danışmanlık yapılması son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler, kanser, jinekoloji 


Keywords: