BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Güleser ADA, Kevser İLÇİOĞLU
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİK ACİLLER
 
Kanser, dünyanın en önemli sağlık problemlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Gelişen teknoloji ile günümüzde kanser oranları gün geçtikçe artmakta olup sonuçlarıyla tüm toplumu etkisi altına almaktadır. Bu derleme çalışmasında jinekolojik onkolojiklerin aciliyet durumları ele alınması amaçlanmıştır. Jinekolojik onkolojik acil durumlar kanserin kendisinden veya tedaviden kaynaklanabilmektedir. Majör morbidite veya mortaliteyi önlemek için erken tanı ve tedavi gerekmektedir. Bu hastalarda optimal sonuçlar, erken semptom ve bulguların tanınmasına ve uygun tedavinin kullanılmasına bağlıdır. Jinekolojik kanser hastaları, hastalığın ve tedavinin herhangi bir aşamasında beklenmedik acil durumlarla karşılaşabilirler. Acil durumlar hastalığın komplikasyonları, kemoterapi, cerrahi prosedürler ve radyoterapi gibi malignitelerin yönetiminde kullanılan tedavilerin toksik etkileri nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Altta yatan nedenlere bağlı olarak farklı yaklaşımlar uygulanabilmektedir. Jinekolojik onkolojik acil durumlar hızlı müdahale gerektiren ölüm veya hasar ile sonuçlanabilen akut durumlardandır. Bu bağlamda bu hastaların ayrıntılı öykü, laboratuvar testleri ve fizik muayene ile değerlendirmeye alınıp hızlıca teşhisi konulmalı ve teşhise göre tedavilerine başlanmalıdır. Jinekolojik malignite öyküsü olan hastalarda acil durumlar, kanser hastalığının seyri sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bu derlemede jinekolojik onkolojik acil durumlarda sağlık profesyonelleri hastanın kanser öyküsü ve uygulanması gereken ilkelerin tıbbi bilgisi hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Tedaviler bireylere özgü uygulanmalı ve acil duruma neden olarak etkene bağlı olarak yapılmalıdır. Hızlı tanı konulan acil duruma yönelik hızlı tedavi de oldukça önemlidir. ORCID NO: 0000-0002-6300-6456

Anahtar Kelimeler: Jinekolojik onkoloji, kanser, sağlık profesyonelleri 


Keywords: