BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hülya GÜLER, Ahsen KAYA
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İLE İLGİLİ ADLİ DURUM VE SORUNLAR
 
Bir kişinin sağlığını bozan olay başka kişi ya da kişilerin kasıtlı, tedbirsiz, dikkatsiz davranışları nedeniyle olmuşsa, kişi herhangi bir dış etki ile sağlık sorunu yaşamış ve içerisinde suç unsuru bulunan, bir yargılama sürecinde yer alması öngörülen bir durumla karşılaşmışsa bu durum yasalar çerçevesinde adli bir yön içermektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğumla ilgili sorun yaratabilen adli durumlar; gebelik terminasyonu, doğum şekli, ensest ilişki sonrası gebelik ve doğum, yüksek riskli gebelik ve postpartum hemoraji, rahim tahliyesi ve sterilizasyon, travma, cinsel saldırı, anne ve bebek ölümü gibi olaylar olabilmektedir. Adli durumlarda sağlık personelinin yaklaşımı; bilgilendirme, aydınlatılmış onam alınması, acil tedavi ve öncelik gerektiren tıbbi müdahalelerin yapılması, adli olgu bildiriminin yapılması, delil niteliği taşıyan bulguların kaybolmamasına özen gösterilmesi, tıbbi bilgilerin kaydedilmesi, adli makamlarca resmi yazı ile istenmesi halinde de adli rapor düzenlenmesi şeklinde olmalıdır. Bu basamaklardan birinde herhangi bir sorun olduğunda ilgili sağlık personelinin görevini ihmal ettiği ya da görevini kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma açılması ve Türk Ceza Kanunu’na göre yargılanması söz konusu olabilmektedir. Sağlık personeli, hakkında soruşturma açıldığında; fiilin hukuka aykırı olması, ortada bir zarar mevcut olması, kusurlu bir davranışın bulunması, zarar ile sonuç arasında illiyet bağı bulunması durumunda suçlu sayılabilmektedir. Sonuç olarak; sağlık personelinin, mesleği veya uzmanlığı ile ilgili olarak kabul edilmiş olan klasik bilgileri bilmesi, benimsemesi ve uygulaması zorunlu olup kendisini ülke tıbbının gelişmesi düzeyinde yetiştirmesi, adli olgu yönetimini bilmesi ve gerekeni yapması, hem hastası hem de kendisi için çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Adli Olgu, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Adli Sorunlar, Türk Ceza Kanunu 


Keywords: