BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Funda Gül BİLGEN, Ayşegül ÇİFTÇİLER, Ümran SEVİL
KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE KANIT TEMELLİ UYGULAMALARA GENEL BAKIŞ
 
Kadın sağlığı kadının yaşamının her döneminde hem kadın için hem de toplum için önemlidir. Kadının yaşam evrelerinin her aşamasında hemşirelerin kadının sağlığının geliştirilmesi, korunması, hastalıkların önlenmesi, eğitim ve danışmanlık gibi rolleri söz konusudur. Hemşirelerin daha etkin ve uygun kararlar alarak bakım verebilmesi için son literatür doğrultusunda kanıta temelli uygulamalara gereksinimi olacaktır. Kanıta dayalı hemşirelik, kanıta dayalı uygulama pek çok meslek grubunda olduğu gibi hemşirelik mesleğinde de son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Hemşirelik uygulamaları belirli amaçlara ulaşmak için tıp uygulamalarına paralel olarak temeli gözlem ve deney içerikli araştırmalardan elde edilen sonuçlara dayanır. Kadın sağlığı hemşireliğinde de kanıta dayalı uygulamaların desteklenmesi daha etkin güvenli ve nitelikli bakımın oluşmasını sağlar. Kadınların sağlığının desteklenmesi sadece bireysel olarak kendilerinin değil, aynı zamanda ailenin ve dolayısıyla toplumun sağlığının da korunması olarak görülmektedir. Özellikle kadın yaşamının en uzun evrelerinden biri olan erişkinlik döneminde kadınlar birçok sağlık problemine maruz kalmaktadır. Kadının bu dönemde aktif olarak sık karşılaştığı kadın sağlığı sorunlarından üriner inkontinans, endometriozis, pelvik ağrı, infertilite, pelvik organ prolapsusu ve jinekolojik kanserler gibi rahatsızlıkların tedavi ve bakım planlamasında kanıt temelli yaklaşımların sergilenmesi hemşirelik bakımında yol gösterici olacaktır. Hemşirelerin kanıt temelli uygulamaları yaygınlaştırması ve uygun ortam sağlaması profesyonel hemşireliğin gereklerindendir. Sonuç olarak günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ile beraber bilimsel çalışmalar sonucu yeni bakım ve uygulamaların ortaya konduğu göz önüne alınarak hemşirelerin de bu çerçevede gelişmeleri yakından takip etmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın sağlığı, Hemşirelik, Kanıt 


Keywords: