BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aysu İzel ÇALIŞKAN
KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞINDA PREKONSEPSİYONEL BESLENME
 
Gebelik öncesi sağlık ve bakımı, gelecekte bir bebeğin sağlığını korumak için şimdiden adımlar atmaya odaklanır. Prekonsepsiyon sağlığı, gebelik sonuçlarının iyileştirilmesi için bir öngörücü ve fırsat olarak kabul edilmektedir. Prekonsepsiyonel hedefler temelde sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi, beslenme yetersizliklerinin önlenmesi,ideal vücut ağırlığına ulaşılması ve fiziksel aktiviteyi içermektedir.Barker Hipotezi olarak da bilinen Fetal Köken Hipotezi'nde bir kadının ve çocuğunun yaşamı boyunca beslenmenin önemi vurgulanır.Kanıtlar, yaşamın erken dönemlerindeki olumsuz maruziyetleri yetişkinlikte kronik hastalığa yatkınlıkla ilişkilendirmektedir.Beslenme, fetal genomun ekspresyonunu değiştiren ve yaşam boyu sonuçları olabilen önemli bir intrauterin çevresel faktördür.Prekonsepsiyonel beslenme gebelik öncesi dönemdeki beslenmeyi kapsamaktadır.Bu incelemede prekonsepsiyonel beslenme üzerinde durulmuştur.Prekonsepsiyonel beslenme kısa ve uzun vadede önemli sonuçlarla ilişkilidir.Literatür çalışmaları gebelik öncesi beslenmenin optimal düzeyde olmasının daha iyi gebelik sonuçları ile ilişkili olduğunu göstermektedir.Daha iyi bir prekonsepsiyonel beslenme durumu maternal beslenme yetersizliklerini önler ve bebeğin fetal gelişimi destekler. Üreme çağındaki kadınların beslenme durumlarının iyileştirilmesi, gebelik sırasında (gestasyonel hipertansiyon ve diyabet vb.) ve gebelik sonrasında oluşabilecek istenmeyen klinik durumların önlenmesinine ek olarak annenin gebelik boyunca ve emzirme dönemindeki gereksinimlerini daha kolay karşılamasını sağlar. Prekonsepsiyonel beslenmenin iyilik hali yalnızca optimal fetal gelişimi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gelecek nesillerin kronik hastalık riskini de azaltır.Folat,demir,kalsiyum,iyot ,B12 ve D vitamini başta olmak üzere mikro besin ögelerinin gebelik planlanırken gözden geçirilmesi ve besin ögesi yetersizliklerinin tespit edilerek gerekli beslenme müdahalelerinin yapılması önem arz etmektedir.Bununla beraber gebelik öncesinde önerilen makro ve mikro besin ögesi gereksinimlerinde genel olarak önemli bir değişiklik görülmez ancak gebelik planlanırken ek folik asit kullanımı tavsiyesinde fikir birliğine varılmıştır.Kadınların optimum beslenme ve ideal fiziksel sağlığa sahip olmasını sağlayan beslenme ve yaşam tarzı örüntülerine ilişkin mesajlar, en iyi erken adölesan ve gebelik öncesi dönemde verilir.Bu nedenle artan kanıtlar gebelik öncesi dönemden başlayarak adölesan ve maternal beslenmenin optimize edilmesinin; maternal ve yavru sağlığında nesiller boyu önemine işaret etmektedir. ORCID NO: 0000-0001-6631-9784

Anahtar Kelimeler: Prekonsepsiyon, Beslenme, Kadın ve çocuk sağlığı 


Keywords: