BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru ŞAHİN, Ebru SOLMAZ
KADIN YAŞAMI VE SAĞLIĞINA İLİŞKİN KURUM VE KURULUŞLAR
 
Kadınlar, dünyadaki nüfusun neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Çoğu toplumda kadınlar günlük, sosyal, ekonomik ve politik yaşamlarında farklı kısıtlanmalarla karşılaşmaktadır. Kadınların statüsünü yükselterek farkındalık yaratmak dünyada yaşanılan bu eşitsizliği ortadan kaldırmada oldukça etkilidir. Kadınların güçlendirilmesi sadece fiziksel, ekonomik, sosyo kültürel ve siyasi alandaki statülerini iyileştirmeye yönelik adımlar atmakla kalmaz, aynı zamanda etkili örgüt çalışmalarıyla da sağlanabilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda kadınların yaşamının iyileştirilmesine yönelik büyük adımlar atılmıştır. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kadınların güçlendirilmesinden, sağlık durumlarının iyileştirilmesine kadar çeşitli kurum ve kuruluşlar açılmış olup ve aktif şekilde çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Bu kurum ve kuruluşlar sayesinde kadınların refah seviyesi artmaktadır. Uluslararası ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar toplumsal cinsiyet ile savaştan kadınların sağlığının yükseltilmesine kadar çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar hem kadınlar ile birlikte hem de politikalar oluşturarak gerçekleşmektedir. Ancak günümüzde halen bu politikaların işlenmesinde istenilen seviyeye ulaşamayan bölgeler bulunmaktadır. Kadınların topluma eşit katılımının sağlanması, sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin hedeflenen düzeye ulaşması için çalışılması gerekilen uzun bir yol vardır. Bu uzun yolun başarı ile sonuçlanmasında uluslararası ve ulusal kadın kuruluşlarının etkisi büyüktür. Çünkü bu kurum ve kuruluşların faaliyetleri yüzlerce yıllık deneyimlerinden hareketle kadınların haklarının temin edilmesine ve seslerinin duyulur olmasına vesile olmaktadır. Bu derleme kadınların yüzyıllar boyunca güçlenmesine yardımcı olan ve halen çalışmalara devam eden uluslararası kurum ve kuruluşların önemini içermektedir. ORCID NO: 0000-0003-1962-8669

Anahtar Kelimeler: Kadın Yaşamı, Kadın Sağlığı, Güçlendirme, Kurum ve kuruluşlar 


Keywords: