BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ezgi UTANGAÇ, Yeter DURGUN OZAN
KADINA YÖNELİK SİBER ŞİDDET
 
Giriş: Kadına yönelik şiddet dijital dünyada siber şiddet olarak adlandırılmaktadır. Amaç: Literatür doğrultusunda siber şiddet ile ilgili çalışmaları incelemektir. Yöntem: Literatür taramasında Google Scholar, Pub-Med, Science Direct, Cochrane elektronik veri tabanları ‘siber şiddet’, ‘şiddet’, ‘sanal zorbalık’, anahtar sözcükleri kullanılarak taranmıştır. Bulgular: Bireylerin istemediği halde iletişime zorlanması, uygunsuz veya cinsel içerikli mesajlara maruz kalması, kişisel bilgilerin şantaj amaçlı kullanılması siber şiddete örnek verilebilir. Genç yaşta ve günlük internet kullanım süresi 4-6 saatin üzerinde olan kadınların daha fazla siber şiddete maruz kaldığı ve şiddetin uzun dönem etkisi ile stres, anksiyete ve panik atak gibi psikososyal sorunlar yaşadıkları bulunmuştur. Sanal ortamlarda kadınların erkeklere oranla daha fazla mağduriyet yaşadığı ve kadınların %81,5'inin sözlü taciz, %68,3’ünün cinsel tacize maruz kaldığı bulunmuştur. Ülkemizde yapılan bir çalışmada, kadınların en fazla maruz kaldıkları siber şiddet davranışının tanınmayan kişiler tarafından gönderilen istenmeyen mesajlar, yakın çevredeki kişilerin kadınların özel alanını gasp etmeleri ve kadınların kendilerini ifade etme şekillerine müdahale edilmesi olduğu görülmüştür. Katılımcıların siber şiddete karşı en çok verdikleri tepkinin kişiyi engelleme, gelen mesajı ve tepkileri yok sayma ve kendi hesaplarını gizleme olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Kadınların, haklarını bilmemeleri, dijital ortamların oldukça popüler ve cazip gelmesi, sosyal medya araçlarının toplum tarafından sıklıkla kullanılması gibi nedenlerle dijital ortamlarda şiddete maruz kalmaktadırlar. Öneriler: Dijital ortamları sıklıkla kullanan kadınların, mahremiyet, siber şiddet ve kişisel verilere yönelik algı ve tutumları, farkındalıkları ve yeterlilikleri arttırılmalıdır. Siber şiddeti azaltmak/önlemek için bilgisayarlarda kullanılan yazılım programları yaygınlaştırılabilir. Kadınların siber şiddete maruz kalma düzeylerinin, nedenlerinin ve çözüm yollarının belirlenebilmesi için yeni araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Siber Şiddet, Dijital Şiddet, Kadın Sağlığı 


Keywords: