BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru ŞAHİN, Meryem KARAGÖL, Ebru SOLMAZ
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE HEMŞİRENİN ROLLERİ
 
Şiddet sözcüğü Arapça kökenli bir sözcüktür. “Peklik”, “sertlik”, “sıkılık” anlamına gelir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından şiddet; yaralanma, ölüm, psikolojik zarar veya kayıp ile sonuçlanan veya bunlarla sonuçlanması muhtemel olan, kişinin kendisine, başka bir kişiye, bir gruba veya topluluğa karşı fiziksel şiddet ve gücün tehdit veya fiili olarak kasıtlı kullanımı şeklinde tanımlanmıştır Kadın, toplum hayatında önemli bir konumda olmasına rağmen bulunduğu her alanda her türlü baskıya maruz kalmaktadır. Ailede, iş hayatında, yolda sokakta akla gelebilecek her alanda kadın, psikolojik, cinsel, fiziksel, duygusal açılardan şiddetle karşı karşıya kalmaktadır. Oysaki kadın bir toplumun ayakta kalması ve toplumun gelişmesinde önemli bir konuma sahiptir. Fakat kadının daha çok aile hayatında, aile bireyleri tarafından özelliklede eşi tarafından daha fazla şiddete maruz kaldığına çevremizde birçok kez şahit olmaktayız. Bu durum kadını, ötekileştirmekte ve kadını erkek karşısında çaresiz bırakmaktadır. Kadına yönelik şiddet, dünya çapında sosyal bir sorun olmakla beraber son yıllarda gitgide önemi artmaktadır. Kişiler bu sorunu mahrem olarak algıladıkları için kadına yönelik şiddetle ilgili yapılan çalışmalar sınırlı ölçüdedir. Kadına yönelik şiddetin incelenmesi, anlaşılması ayrıca çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi için çalışmaların yapılması önemlidir. Kadına yönelik şiddeti kişisel bir problem olarak görmek demek kadınlarımızı derinden etkileyen, onları ruhsal çöküntüye uğratan ve onları istenilmeyen kötü davranışlara iten şiddet olgusunun basite indirgenmesi ve meşrulaştırılması demektir. Bu yüzden şiddetin her türlüsüne karşı durmalıyız ve hem ulusal hem uluslararası alanda şiddetin her türlüsü ile mücadele etmeyi sürdürmeliyiz. Bu mücadelede hemşireler ise şiddete maruz kalan kadınlara tıbbi bakım, destek ve danışmanlık hizmetleri vermede önemli rol ve sorumluluklar üstlenmektedir. ORCID NO: 0000-0003-1962-8669

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Kadın, Şiddet



 


Keywords: