BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve BEYARSLAN, Ali Serdar YÜCEL
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE SİNİR GERİ BİLDİRİM TEDAVİSİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
 
Toplumsal olarak kadına yönelik şiddet sorununun tam olarak çözüme kavuşturulamamış olması kaygı verici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimsel çabalardan istediğimiz ölçüde sonuç alınamamakta ve insanların kendi kendileriyle olan sorunlarını çözememeleri, stresin ön plana geçip sevgi ve saygı çemberini daraltması şiddeti doğurmaktadır. Toplumda kadının hala ikinci sınıf olarak görülmesi de bu sorunu büyütmektedir. Bunun yanında kadınların gelişen ve değişen dünyada ilerlemelerinin önünde pek çok engel ortaya çıkabilmektedir. Aile ve iş ortamında erkek üstünlüğünün sürmesi kadınların özellikle kendi güçlerini ve yetilerini ortaya koymalarını zorlaştırmaktadır. Bu yüzden sözlü, fiziksel, cinsel veya duygusal olarak kadına şiddet kendini göstermektedir. Bu şiddet türlerini engelleme kapsamında ülkemizde birçok kampanya yapılmaktadır. Kanun ve yasalarla caydırıcı yaptırımlar düzenlenmiştir ve geliştirilmeye devam etmektedir. Bunun yanı sıra erkeklerin bilinçaltlarında oluşturdukları kadına şiddet duygusunun önüne geçmek için psikolojik terapiler, tıbbi ilaçlar da mevcuttur. Bu tedavilerin yanı sıra bazı uzmanlar tarafından beyinde düzensiz olan elektriksel aktiviteyi düzenli hale getirip, aynı zamanda beyindeki elektriksel dağılımı dengeleyerek, beynin daha sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayan terapi de birçok hastalık için kullanılmaktadır. Kadına şiddetin çözümünde büyük bir gelişme sağlayabilecek bu terapinin adı sinir geri bildirim tedavisidir. Şiddetin altında yatan olumsuzluklar beynin elektriksel işleyişini bozabilmektedir. Bu terapi yönteminin yaygınlaştırılmasıyla beynin işleyişi düzeltilip, kadına şiddetin önüne büyük ölçüde geçilebileceği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Sinir, Geri Bildirim, Kadın, Şiddet 


Keywords: