BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hazal AKSU, Zeynep DAŞIKAN
KADINLAR BİYOLOJİK SAATİNİN FARKINDA MI? SOSYAL YUMURTA DONDURMA!
 
Giriş : Kadınların toplumdaki yerinin hızla değişmesi, kariyer yapan kadın sayısındaki artma ve evlenme yaşının ilerlemesi, uygun eş bulamama ve yardımcı üreme tekniklerinin ilerlemiş olması gibi nedenlerden dolayı tüm dünyada doğurganlık yaşında artışlar gözlenmektedir. Buna karşılık evlilik oranları azalmakta ve boşanma oranları artmaktadır. Kadınların doğurganlığını ertelemesi ve yaşının ilerlemesiyle birlikte yumurtalık rezervi azalmakta ve bunun sonucunda doğurganlık potansiyeli düşmektedir. Doğurganlığın devamını sağlayabilmek amacıyla kullanılan yöntemlerden biriside sosyal yumurta dondurma işlemidir. Yumurtaların genç bir yaşta dondurularak daha sonra kullanılmasına olanak sağlayan bir işlemdir. Henüz doğum yapmaya hazır olmayan kadınlara doğum yapmak istedikleri zamana kadar doğurganlıklarını koruma seçeneği sunar ve yine böylece kadınlara daha ileri yaşlarda annelik yaşamasına olanak sağlama potansiyeli olarak sunulur. Doğurganlık temel biyoloji ile sınırlıdır ve “biyolojik saat” genellikle 30'lu yaşların sonunda ya da 40'ların başlarında bitmektedir. Yumurta dondurma işlemi 30’lu yaşların ortasında yakın gelecekte gebelik planı/şansı olmayan kadınlar için ideal, başarılı ve güvenilir bir uygulamadır. Yumurta dondurmada ideal yaş aralığı 30-38 yaş arasıdır. Dondurulmuş yumurtalar, 35 yaşından sonra biyolojik saatlerinin etkinliği azalan kadınlara çocuk sahibi olma fırsatını yakalamayı sunmaktadır. Dolayısıyla yumurta dondurma sadece tıbbi nedenlerden ötürü değil tıbbi olmayan veya "sosyal " nedenlerden dolayı çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlar için de doğurganlığı koruyucu bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Facebook ve Apple şirketleri kadın çalışanlarına “kariyerini dondurma, yumurtanı dondur” gibi başlıklarla yumurta dondurma masraflarını üstlendiğini duyurmuştur. Sonuç: Sağlık personeli doğurganlığın en verimli olduğu yıllar ve doğurganlığın korunması, yumurta dondurma konusunda halkın eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmalıdır. Bununla birlikte, kadınlara yöntemin başarı şansı konusunda danışmanlık yaparken dikkatli olunmalıdır. Anahtar Kelimeler: doğurganlığın korunması; sosyal yumurta dondurma; doğurganlık; doğurganlık yaşı, farkındalık. Keys words: Fertility preservation ; social egg freezing; fertility; fertility age, awareness.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Yumurta, Dondurma, Doğurganlık Yaşı 


Keywords: