BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Goncagül UTUŞ, Ümran SEVİL
KANGURU BAKIMIN EBEVEYN VE BEBEK AÇISINDAN ÖNEMİ
 
Giriş: Erken doğum komplikasyonları nedeniyle her yıl yaklaşık olarak 1 milyon bebek ölmektedir. Erken doğan bebekler (prematüre bebekler) gelişimlerini tamamlamadan doğdukları için dış dünyaya alışıncaya kadar yenidoğan yoğunbakım ünitelerinde tedavi görmekteler ve bu süre içinde de ebeveynlerinin sıcaklığından uzakta kalmaktadırlar. Kanguru bakımı prematüre bebeklerin tedavisinde olumlu sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Kanguru bakımı, bebek ile ebeveyn arasında ten-tene temasının sağlanmasıdır. Bir başka deyişle bebeğin ebeveynin çıplak göğsüne, üzerinde sadece bezi ve beresi olacak şekilde yatırılmasıdır. Kanguru bakımının bebeklerdeki etkisi, solunum ve kalp hızının düzenlenmesi, vücut sıcaklığının korunması, daha yüksek oksijen saturasyonu, uyku süresinin artması, büyüme ve gelişmeyi hızlandırmasıdır. Kanguru bakımının ebeveynlerde ise anksiyete ve stresin azaltılmasında olumlu etkisi vardır. Ebeveynlerin kendilerine olan güven duygularının artırılmasında ve ebeveynlik rollerine uyumlarının sağlanmasında yardımcı olur. Anne bebeğini kısa sürede emzirir ve süt miktarında artış olur. Kanguru bakımı pek fazla kullanılmayan ancak başvurulabilirliği kabul edilmiş, pozitif klinik sonuçları olan bir uygulama olup gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Sonuç:Kanguru bakımının faydaları, bebeklerde stres yaratan uyaranların olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ağrı kontrolünün sağlanması ve erken dönemde aileyi bebeklerin bakımına katarak özellikle ebeveyn-bebek arasındaki iletişimi başlatmada yardımcı bir uygulamadır.Pediatristler ve çocuk gelişimi uzmanları kanguru bakımının yalnızca prematürelerle sınırlı kalmayıp sağlıklı/matür bebeklerde de uygulanmasını önermektedir. Sağlık personelleriebeveynleri kanguru bakımına teşvik edip, rehberlik yaparak bebeklere daha iyi bakım verilebilmesi için destek olmalıdırlar. Bu makalede kanguru bakımının çeşitleri, uygulama şekilleri, ebeveyn ve bebek açısından yararları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kanguru Bakımı, Kanguru Ebeveyn Bakımı, Prematür Bebek, Ten-Tene Temas 


Keywords: