BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hamide ZENGİN, Öznur TİRYAKİ
KANGURU BAKIMININ PREMATÜRE VE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERİN TABURCULUĞUNA ETKİSİ
 
Dünyada her yıl milyonlarca bebek sağlıksız koşullarda doğmaktadır. Bu şartlar altında doğan bebeklerde bazı riskler görülebilir. Bunlar; düşük doğum ağırlığı (DDA), prematürelik, morbidite, sakatlık ve mortalite şeklinde sıralanabilir. Gebelik haftası 37’den önce doğan prematüre bebeklerin nerdeyse % 75’i ve 2500 gramın altında doğan bebeklerin %80’i maalesef neonatal dönemde kaybedilmektedir. Konvansiyonel bakımın yüksek maliyetli, nitelikli personel desteği ve sürekli lojistik destek sağlanmasının gerekliliği nedeniyle Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yenidoğan mortalitesinin azaltılmasında daha etkili, güvenli ve temeli ten tene temasa dayanan kanguru bakımını (KB) önermektedir. KB, prematüre, DDA bebeklerin erken taburculuklarının sağlanması ve mortalitenin azaltılması amacı ile konvansiyonel bakıma alternatif olarak geliştirilmiştir. Çalışmalar, KB’nın yenidoğan döneminde morbidite-mortaliteyi azalttığı/önlediği, ağrıyı azalttığı, anne sütü ile beslenme/emzirmeyi arttırdığı, DDA ve/veya preterm bebeklerin hastanede yatış süresini kısalttığını bildirmektedir. Hastane yatış süresinin kısa olması; hemşirelik bakım süreçlerinde zamandan tasarruf, taburculuk sonrası bebeğin tekrar hastaneye yatış yapılmasını azaltarak ebeveyn-bebek arasındaki bağın güçlenmesini ve sosyal desteğin artmasına olanak tanımakta, kurumlar açısından da maliyeti düşürmektedir. Ebeveynlerin hem hastanede hem evde bebekleri ile KB yaparken kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olmaktadır. Annenin gebeliğinden itibaren KB hakkında bilgilendirilmesi, doğumda ve sonrasında KB uygulamasının teşvik edilmesi son derece önemlidir. Sağlık profesyonellerine KB ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi, doğum odasında, lohusa servislerinde ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hemşirelik bakımının rutin bir parçası olarak sunulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanguru Bakımı, Prematüre, Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek, Taburculuk, Yararlar 


Keywords: