BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pervin KÖKSEL, Zeynep TEMEL MERT, Ferdağ YILDIRIM
KOZMETİK AMAÇLI RİNOPLASTİ GEÇİRMEK İSTEYEN ADÖLESAN- OLGU SUNUMU
 
Beden imajı, vücudun gerçekte nasıl göründüğüne bakılmaksızın, bireylerin kendi bedenlerinin öznel resmidir. Beden imgesi, kişinin bedeniyle ilgili düşünceleri, duyguları, değerlendirmeleri ve davranışları içeren karmaşık bir yapıdır. Beden imajına dair yanlış algı, genel popülasyonda yaygın olmakla birlikte genellikle ergenlik çağında başlar. Beden imajındaki bozulmalar hoş değildir ve trajik sonuçlara yol açabilir. Özellikle gençlerin eğitimini, sosyal gelişimini, fiziksel ve psikolojik sağlığını önemli ölçüde etkiler. Beden değişim arzularına bir cevap olarak estetik operasyonlar gündeme gelmiştir. Bu operasyonlardan biri de burna yapılan estetik girişim olan rinoplastidir. Burun yüzün horizontal ve vertikal düzleminde yer alması sebebiyle yüzde en dikkat çeken bölgedir ayrıca fonksiyonel olarak nazal yolla alınan havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, koku alma ve solunumun etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlama gibi rolleri de vardır. Rinoplasti ise, nazal bölge ve yüz özelliklerinin işlevi ve görünümünü iyileştirme, burun fonksiyonlarının iyileştirilmesi ve yaşam konforunun artırılması amacıyla dünya genelinde en sık yapılan kulak burun boğaz ameliyatlarındandır. Bu olgu sunumunda burun görünüşünden memnun olmadığı için rinoplasti geçirmek isteyen adölesan bir gencin estetik cerrahi için beklemesi gerekliliğini öğrendikten sonra nazal fraktür tanısı ile acil servise kabulü ve nazal fraktür onarım sürecine yer verilmiştir. Çalışmada cerrahi öncesi hastanın ruhsal durumu, ayrıntılı anamnezi, gerçekçi olmayan büyük beklentileri ve beden algıları incelenmesi, gerekirse psikiyatri konsültasyonu istenmesi, adölesanların beden imajını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması sosyal medyanın adölesan beden imajındaki etkilerinin tayin edilmesi gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır. ORCID NO: 0000-0001-9451-9978

Anahtar Kelimeler: Estetik Cerrahi, Beden İmajı, Adölesan Sağlığı 


Keywords: