BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İrem ÖZKORKUT, Melis TÜRKER, İrem Nur KOYUNCU, Gözde YANIK, İlayda ÇAKIR
LAKTASYON DÖNEMİNDE BESLENME VE ÖNEMİ
 
Emzirme ve anne sütü, birçok kısa ve uzun vadeli faydaları olan ve bebekler için en ideal olan besindir. Emzirme döneminin süresinin, emzirmeden kaynaklanan uzun vadeli anne sağlığı yararları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca emzirmenin, kadınlara olduğu kadar bebekleri için de çeşitli sağlık yararları bulunmaktadır. Genel tavsiye, bebeklere ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü verilmesi ve 12 ay boyunca emzirmeye devam edilmesi yönündedir. Özellikle obezojenik toplumlardaki uzamış emzirme süresi, obeziteye karşı genel olarak ılımlı bir koruyucu etkiye sahip olmaktadır. Ancak bilinen tüm sağlık yararlarına karşılık emzirme oranları doğumdan hemen sonra hızla bir şekilde düşüş göstermektedir. Laktasyon döneminde, enerji ve besin öğelerine olan ihtiyaç artar. Bu ihtiyaç karşılanamadığında gelişen yetersiz beslenme durumu, düşük anne sütü kalitesi ile sonuçlanmaktadır. Aynı zamanda bu durumun çocuğun ve toplumun sağlığı üzerinde uzun vadeli etkileri de bulunmaktadır. Yetersiz beslenme, çocuklarda, kadınlarda, gebelerde olduğu gibi emziren annelerde de yaygındır. Yetersiz beslenmeye neden olan durumlar arasında düşük eğitim düzeyi, besin güvensizliği, diyet çeşitliliği yetersizliği, düşük aile geliri ve aile büyüklüğü yer almaktadır. Ayrıca emzirme ile ilgili birçok anne ve bebek faktörü incelendiğinde özellikle, maternal obezite, daha kötü emzirme sonuçları için bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Tüm bu açılardan bakıldığında emziren annelerin uygun ağırlıkta olmaları, bu ağırlıklarını korumaları, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri, yeterli emzirme süresini sağlanmaları, zamanında tamamlayıcı beslenmeye geçmeleri gibi birçok önemli husus hem annenin sağlıklı olabilmesi hem bebeğin yaşamının her döneminde sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. Bu çalışma, bu gerekliliğin önemini ifade etmek amacıyla bu çalışma ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonrası, Laktasyon, Emziren Anneler, Beslenme 


Keywords: