BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hazal AKSU, Ümran SEVİL
LOHUSAYA YÖNELİK YAPILAN GELENEKSEL UYGULAMALAR
 
Günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın olmakla birlikte gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle birçok anne ve bebek yaşamını yitirmektedir. Ülkemiz için de öncelikli bir sorun olmaya devam eden bu durum ana çocuk sağlığı sorunları olarak adlandırılmaktadır. Kadının ve çocuğunun hayatında önemli bir yere sahip olan bu dönemlerin sağlıklı geçirilmesi, yaşamın sonraki dönemlerinin de sağlıklı sürdürülebilmesini sağlamaktadır. Türk halk kültüründe yeni doğum yapmış kadına “lohusa” denmektedir. Çeşitli sosyo-kültürel yapılarda değişiklik gösteren lohusalık dönemi genellikle kırk gün olarak kabul edilir. Lohusalık dönemi, kadının ve bebeğin hastalıklara karşı savunmasız kaldığı ve korunması gereken bir dönem olarak algılanır. Bu dönem anne ve bebek için özel bir dönem olup her kültürde farklı uygulamaları kapsamaktadır. Bu uygulamaların bir kısmı zararlı uygulamalar olup, lohusanın sağlığını tehdit eder niteliktedir. Bu nedenle doğum sonu geleneksel uygulamaların ve bu uygulamaları etkileyen faktörlerin bilinmesi, sağlık profesyonellerinin ve çalışanlarının hizmet sunduğu toplumu tanıması, etkin sağlık hizmeti vermesi, anne ve bebeklerin sağlığının korunması ve geliştirmesi için oldukça önemlidir. SONUÇ: Doğum sonu dönemdeki kadın ve ailesine bakım verecek olan sağlık profesyonelleri bireyleri bütüncül olarak değerlendirirken onların inandıkları ve yaptıkları geleneksel uygulamaları da ortaya koyacak şekilde geniş çaplı veri toplaması, yapılan bu uygulamaların sağlık üzerindeki etkisini değerlendirmesi ve bireyi bilgilendirmesi oldukça önemlidir. Bu makalede lohusalık dönemde yapılan geleneksel uygulamalar üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler: Lohusa, Lohusalık, Geleneksel Uygulamalar, Doğum Sonu, Postpartum Dönem

Anahtar Kelimeler: Lohusa, Lohusalık, Geleneksel Uygulamalar, Doğum Sonu, Postpartum Dönem 


Keywords: