BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuba TUNÇAY, Esra SARI
MENOPOZ DÖNEMİNDE YAYGIN BİR PROBLEM: OBEZİTE
 
Herhangi bir hastalık olmayıp, doğal bir süreç olarak bilinen menopoz dönemi östrojen seviyesindeki azalma folikül uyarıcı hormondaki artışa bağlı olarak gerçekleşmekte ve menopoz döneminde fiziksel, ruhsal ve cinsel açıdan birçok değişiklikler meydana gelmektedir. Vazomotor semptomlar, uyku problemleri, çarpıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, düzensiz menstrual period, vajinal kuruluk, enfeksiyon, cinsel organlarda atrofi, deride kuruluk, tırnaklarda kırılma, üriner sistem ve cinsel yaşama ilişkin sağlık sorunları menopoz dönemde yaşanabilmektedir. Ayrıca menopoz dönemi ile birlikte over hormonların azalmasına bağlı olarak obezitede de artış görülmektedir. Beslenme kaynaklı hastalıklardan birisi ve en sık karşılaşılan olan obezitenin prevalansı artış göstermekte olup, menopoz döneminde ortaya çıkan semptomların şiddetini artırmasının yanı sıra tip 2 diyabet, hipertansiyon, metabolik sendrom, osteoartrit, kardiyovasküler hastalıklar, inme, enfarktüs, meme, kolon ve endometrium kanseri gibi hastalıklar için de risk faktörüdür. Yaşanan semptomları en aza indirmek ve kadının yaşam kalitesini artırmak için menopoz dönemindeki obezite riskine karşı ebe ve hemşirelere büyük görevler düşmektedir. Özellikle menopoz öncesi dönemde menopoz hakkında kadınlar bilgilendirilmeli, menopoz döneminde kadınların döneme uyum sağlaması için eğitimler verilmeli ve danışmanlık yapılmalıdır. Ayrıca kadınların düzenli kilo takiplerinin yapılması ile de obezite ve obeziteye bağlı risklerin de önüne geçilebilmektedir. Bu derlemede obezitenin menopoz döneme etkileri ve menopoz dönemindeki görülen obezitede ebe/hemşirenin rolü literatür doğrultusunda özetlemek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Menopoz Semptomları, Obezite, Ebe, Hemşire 


Keywords: