BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülçin BABAYEVA, Yunus Emre PURUT
NADİR BİR OLGU SUNUMU EŞLİĞİNDE LİTERATÜR DEĞERLENDİRİLMESİÖLÜ BEBEK SENDROMU
 
Ölü fetüs sendromu annenin düşük yapmasına rağmen fetüsün intrauterin kavitede 4 haftadan uzun süre kalmasi ile karakterize bir durumdur. Bu durum annede anormal uterin kanama, karin ağrısı, enfeksiyon, hipofibrinojenemi ve dissemine intravaskuler koagulopati oluşumuna yol açabilen ciddi bir durumdur. Bizim sunduğumuz olguda 35 yaşında kadın hasta düşük yaptığını düşünerek kontrollere gitmemistir. 6 ay sonra anormal uterin kanama ve enfeksiyon, kokulu akıntı sikayetile doktora başvurduğunda ise kavitede anlaşılmasi zor bir görüntü ile karşılaşılmıştır. İlçe hastanesinde tarafimiza Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi jinekolojik onkoloji bölümüne sevk edilmiştir. Hastanin yapılan tahlillerinde beta hCG testinin negatif olması ve serviksten vajene doğru uzayan bir kitle görünümünün olmasi taniyi zorlaştırmıtır. Ancak hastaya planlanan terapötik küretaj sonrasında materyalin nekrotik ve masere fetüs olduğu anlaşılmıştır. Uterus temizlendikten sonra materyal patolojiye gönderilmiş ve tanı kesinleşmiştir. Hasta genel durumu iyi ve vitalleri stabil şekilde taburcu edilmiş olup kontrollere çağrılmıştır. Literatüre bakıldığında benzer vakalar saptanmış olup yıllarca intrakaviter alanda kalan fetüsler olduğu ve kalsifiye olarak lithopedion'a dönüştükleri izlenmiştir. Bizim vakamızda kalsifikasyon izlenmemiş, annede hipofibrinojenemi ve dissemina intravaskuler koagulasyon oluşmamıştır. Takipsizlik sonucunda hastaya hayati tehlike oluşturan bu durum bizim hastamızda daha iyi prognoz göstermiştir. Size sunduğumuz vaka nadir vakalardan olup dikkat çekilmesi gereken konu hastalara düşük sonrası oluşacak komplikasyonları ciddiyetle anlatmak ve hastalari abortus sonrası kontrollere teşvik etmektir.

Anahtar Kelimeler: ölü fetüs, abortus, hipofibrinojenemi 


Keywords: