BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ersagun TUĞCUGİL, Ahmet BEŞİR
NADİR BİR OLGU: SUSAC SENDROMLU GEBEDE ANESTEZİK YAKLAŞIM
 
GİRİŞ: SUSAC sendromu sıklıkla genç kadınlarda görülen retina, kohlea ve beyinde enfarktlara yol açan okluziv arterioler bir hastalıktır. Gebelikte nadir görülen SUSAC sendromlu hastada anestezi deneyimimizi paylaşmak istedik. OLGU: Acil sezeryan planlanan 39. gestasyonel haftasındaki 28 yaşında gebenin öz geçmişinde 6 yıl önce ilk gebeliğinin indüklediği SUSAC sendromuna bağlı bilateral işitme kaybı ve göme bozukluğu olmuş. O döneme ait, MR da periventriküler alanda multifokal hiperintens lezyonlar(resim 1), işitme testinde bilateral sensorial işitme kaybı (resim 2) ve fundus floroskopisinde retinal arter oklüzyonu (resim 3) gösterilmiş. Takiplerine gitmemiş ve ilaçlarını kullanmamış olan hastanın nörolojik muaynesi normaldi. Rutin monitörizasyon ek invaziv arteryal monitörizasyonu yapıldı ve genel anestezi uygulandı. Anestezi indüksiyonu (2 mg/kg propofol, 0,3 mg/kg ketamin ve 1mg/kg roküronyum IV )sonrası entübe edildi. Anestezi idamesi %50 oksijen- hava ve BIS: 40-60 olacak şekilde Sevofluran (1 MAK) ile sağlandı. Hemodinamik değerler operasyon boyunca stabildi. Operasyonun sonunda 4 mg/kg sugammadeksle nöromuskuler blok geri çevrildi, ekstübe edilip servise gönderildi. TARTIŞMA: Spinal anestezi sezaryen seksiyo da en sık kullanılan anestezi tekniğidir. Spinal anestezi sonrası gebelerde en sık karşılaşılan ve korkulan komplikasyon maternal hipotansiyondur (1). Bu olguda hipotansiyonu engellemek için spinal anestezi yerine kontrollü anestezi indüksiyonu sağlamak amacıyla genel anestezi uyguladık ve yakın hemodinamik takip yaptık. Ayrıca spinal anestezi sonrası ani gerçekleşen işitme kaybı (2-4), görme kaybı (5) gibi kalıcı veya geçici nörolojik komplikasyonlar da görülebilmektedir. Arteryal okluziv bir hastalığa bağlı komplikasyon riskinin spinal anestezi sonrası yüksek olabileceğini düşünerek genel anesteziyi tercih ettik. SONUÇ: SUSAC sendromlu gibi riskli hastalarda ,sezeryan seksiyoda spinal anesteziye bağlı postoperatif dönemde olası nörolojik klinik tabloların önlenebilmesi için genel anestezi tercih edilebilir

Anahtar Kelimeler: Susac sendromu, Gebelik, Genel Anestezi, 


Keywords: