BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cevat Rıfat CÜNDÜBEY
NONKOMİNİKAN RUDİMENTER HORN EKTOPİK GEBELİĞİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ
 
Tek boynuz (unikornuat)lu uterusa eşlik eden güdük boynuz (rudimenter horn), oldukça nadir görülen bir Müllerian kanal anomalisi olup insidansı 1/100000’dirGüdük boynuz gebeliği oldukça nadir görülen ve insidansı 1/100000-140000 arasında değişen bir gebelik formudur.Gebeliğin bu nadir formunda, rüptür öncesi erken tanı, maternal mortalite ve morbiditeyi önlemesi açısından oldukça önemlidir.32 yaşında olan hasta Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil polikliniğine karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hasta gebe olduğunu , daha önce ultrasound yapıldığını , bebeğinin ve kalp atışının daha önce görüldüğünü, sadece gebelik kesesinin biraz rahminin kenarına yerleştiğini söylediklerini iletti. Öyküsünde düzenli menstrüel siklusa sahip ve son adetine göre 6+3 haftalık gebelik olabileceği hesaplandı. Hastanın arteriel kan basıncı 110/70 mmHg, nabız 82/dk tespit edildi. Karın muayenesinde sol alt kadranda hassasiyet, rebound ve defans yoktu. Jinekolojik muayenede dış genital organlar doğal izlendi, kollum forme kapalı, vajinal kanaması yoktu. Transvaginal ultrasonografide uterus doğal, endometriyum yaklaşık 8 mm kalınlıkta idi. Sağ adneksiyel sahada yaklaşık 31x28 mm çapında , uterus ile bağlatısı izlenmeyen, ektopik gebelikle uyumlu kitle izlendi. Kitlenin içinde CRL’si 6+2 gün ile uyumlu, fetal kalp atımı pozitif embriyo tespit edildi. Douglasta mayi izlenmedi. Hastanın laboratuvar incelemesinde Beta-HCG: 16744 m1IU/ml , Hb:12,4 g/dL, Trombosit: 251000 μL idi. Hastaya bilgi verilerek laparoskopi kararı alındı. İntaroperatif değerlendirmede pelvik gözlemde uterus unikorn, sol over ve tuba doğal izlendi. Sağ adneksiyal bölgede yaklaşık 3 cm çapında rüptüre olmamış ektopik kitle lezyonu izlendi. Güdük boynuz eksize edildi, kanama kontrolünü takiben cerrahi işlem sonlandırıldı. Postoperatif dönemde herhangi bir sorunu olmayan hasta iki gün sonra şifa ile evine gönderildi. ORCID NO: 0000-0002-7248-779X

Anahtar Kelimeler: Ektopik Gebelik, Unikorn Uterus, Laparoskopi, Nonkomunike Rudimente Horn 


Keywords: