BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba AKÇAOĞLU, Elif ÇİLER EREN
NORMAL DOĞUM SONRASI REKTAL YARALANMALARA YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU
 
Rektovajinal septum ve perineal yapıların yaralanmaları, obstetrik travmalar sonrası izlenebilmektedir. Doğum sonrası rektum hasarlarının yönetimini, Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğimizde karşılaştığımız bir olgunun takdimi doğrultusunda vurgulamayı amaçladık. 34 yaşında, gravidası 1 olan kadın hastamız, 37 hafta 3 günlük gebe iken doğum için takibimize alındı. Travay takibi olağan izledikten sonra, 2920 gram ağırlığında, 48 cm uzunluğunda canlı bebek baş ve el gelişi ile doğurtuldu. Epizyotomi hattının medialinde ve rektumda hasar izlendi. Tespit edilen rektum hasarının onarımı için Genel Cerrahi ekibi ile iletişime geçildi. Genel anestezi altında, rektum mukozasının primer onarımı yeterli oldu. Ardından epizyotomi ve medialdeki vajen laserasyonu tamir edildi. Kanama kontrolü sağlananak işleme son verildi. Mevcut literatüre göre; anatomik lokalizasyon ve eşlik eden yaralanma olup olmayışı baz alınarak tedavi modaliteleri değişmektedir. Rosenshein tarafından önerilen sınıflandırmada rektovajinal septum yaralanmaları beş grupta incelenmektedir. Tip 1 Fistülsüz, perineal yapının kaybı, Tip 2 Alt 1/3 vagina fistülü ve perineal yapının kaybı, Tip 3 perinenin intakt olduğu alt 1/3 vagina fistülü, Tip 4 orta 1/3 vagina fistülü, Tip ise 5 üst 1/3 vagina fistülü olarak özetlenmiştir. Sfinkter tamiri, flep prosedürleri veya sadece primer tamir seçenekleri yanında, tedaviye kolostomi eklenmesi de gerekebilmektedir. Normal spontan doğum sonrası rektum hasarının atlanmaması adına, rektal tuşenin rutin kontrolünün önemine dikkat çekmek istiyoruz. Klinik pratiğimizde, hızlı tanı koymaya çalışarak konsültasyon doğrultusunda hastaları değerlendirmekteyiz. Eksplorasyonun net olduğu hallerde, bizim olgumuzda olduğu gibi, rektum yaralanmasının primer tamir ile tedavi edilebilmesinin olanaklı olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: cerrahi, doğum, rektum, yaralanma 


Keywords: