BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seniha ÇUKUROVALI SOYKURT, Ahmet SOYKURT
OBEZ HASTADA BARİATRİK CERRAHİ LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ: BİR OLGU ÖRNEĞİ
 
Amaç: Bu olgu sunumunda obezite hastalığı tanısı ile izlenen olgunun tedavisinde bariatrik cerrahi tedavisinin uygulanması sunmayı amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Olgu, 51 yaşında kadın hasta hiperlipidemi, hipertansiyon, diyabet ve obezite şikayetleriyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine başvurmuştur. Ayrıntılı kan tetkikleri, endoskopik değerlendirme ve konsultasyonlar sonucunda operasyona engel bir durum olmadığı görülmüştür. Hastaya laporaskopik sleeve gastroktemi yapılmıştır. Hastaya Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği (ASMBS) kılavuzlarında belirtildiği şekilde beslenme eğitimi verildi. Sıkı izlem süresince diyete uyumu oldukça iyi olan hastanın operasyondan altı ay sonra ki muayenesinde diyabeti kontrol altına alınmıştır. Insulin kullanımını bırakmıştır. Tartışma ve Sonuç: Obezite kronik bir hastalıktır. Diğer kronik hastalıkların yönetiminde olduğu gibi obezitede de vücut ağırlığı kaybı ve korunması kontrol altında tutulup, takip edilmesi gerekmektedir. Bariatrik cerrahi ameliyatı sonrası hastanın vücut ağırlığı kaybı ameliyatın başarılı geçmesi, hastanın ömür boyu beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerine bağlıdır. Hastanın operasyon öncesi beslenme alışkanlıklarının, sosyal, çevresel ve klinik durumunun multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Obezite, Bariatrik cerrahi, Sleeve gastrektomi

Anahtar Kelimeler: obezite, bariatrik cerrahi, sleeve gastrektomi 


Keywords: