BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yeliz AKPINAR MAYİR, Metin KABA, Orkun HAN
OBSTETRİKS HEMORAJİ TANISIYLA ACİL DOĞUM YAPTIRILAN PLASENTA PREVİALI GEBEDE SERVİKAL KANAMANIN COOK CERVICAL RIPENING BALLOON UYGULAMASIYLA DURDURULMASI
 
Plasenta previa tanısıyla takip edilen, bir vajinal doğumu olan, 23 yaşındaki 31 hafta gebeliği olan olgu, vajinal kanama şikayetiyle acil servise başvurdu. Muayenede servikal ostan aktif kanama gözlendi. Obstetriks ultrasonografide intrauterin yerleşimli 32-33 hafta ile uyumlu, fetal kalp atımı bradikardik olan fetüs izlendi. Plasenta anterior uterin duvara yerleşimli, servikal osu tamamen kapatmış olup plasenta previa totalisle uyumluydu. Hasta acil sezaryen amacıyla ameliyathaneye alındı. Hasta ameliyata alındığında hipotansif ve taşikardik idi. Pfannenstiel kesi batına girildi. Uterus alt segment transvers kesi ile 1880 gram canlı erkek bebek doğurtuldu. Plasenta ve ekleri tam olarak sorunsuz bir şekilde çıkarıldı. İnvazyon anomalisini düşündürecek bulgu izlenmedi. Ameliyat sırasında uterus alt segmentten dikkate değer kanama izlenmedi. İntraoperatif hemoglobin (Hgb) değeri 5.5gr/dl olan hastaya 2U eritrosit süspansiyonu (ES), 2U taze donmuş plazma, 1gr fibrinojen verildi. Sezaryen ameliyatı sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Ameliyat bitiminde yapılan vulva, vajen kanama kontrolünde fazla kanama gözlenmesi üzerine vajinal muayene yapıldı. Servikal kaynaklı kanama tespit edilmesi üzerine Cook Cervikal Ripennign Balloon (CCRB) ile kanamanın durdurulabileceği kanaatine varıldı. Servikal kanala yerleştirilen CCRP’in uterin balonu 80cc, servikal balonu 60cc serum fizyolojikle şişirildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma yatırılan hastanın Hgb 7,8gr/dl olması üzerine 2U ES verildi. CCRB kademeli olarak indirilerek çekildi. Hasta üçüncü günde taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Obstetriks hemoraji, Plasenta previa, Cook cervikal ripennign balloon, Servikal kanama 


Keywords: