BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek DEMİR, Çiğdem Müge HAYLI
OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN BESLENME DURUMLARINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
 
Bu çalışmada, okul çağındaki çocukların beslenme durumlarına ilişkin sorunlar ve çözüm yöntemleri hakkında bilgilendirmek amacıyla yapılmıştır. Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için zorunludur. Çocuklar açısından beslenme, büyüme ve gelişmeyle ileri yaşlardaki sağlıkları için temel oluşturmaktadır. Sağlığın temeli ise yeterli ve dengeli beslenmedir. Okul çağı grubunun beslenmesinde ise amaç normal sağlıklı büyüme ve gelişmeyi sağlamaktır. Çocuklukta kazandırılan sağlıklı beslenme alışkanlıklarının pekiştirilmesinde okul ortamı büyük önem taşımaktadır. Çocuklarda beslenme; çocuğun yaşına, cinsiyetine, vücut ağırlığına, fiziksel aktivitesine göre düzenlenmelidir. Okul çağı çocuğunun toplum yaşamına bilinçli olarak girdiği bir dönemdir. Okul çağında çocuğun beslenme alışkanlıklarını aileden çok çocuğun arkadaş çevresi, reklamlar gibi etkenler daha çok etkilemektedir. Okulda beslenme konusunda kontrolsüzlük, özellikle annenin çalıştığı durumlarda okuldan eve gelince kendi kendine yiyecek hazırlama sonucu çocuk yanlış beslenme alışkanlıklarına sahip olabilir. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenebilmesi için çocuğun, ailenin ve okul yönetiminin, öğretmenlerin beslenme konusunda eğitilmeleri önemlidir. Okul çağındaki çocuklarda beslenmenin en iyi göstergesi büyüme ve gelişmenin ölçülmesidir. Bu durumda boy ve ağırlık ölçümleri en pratik ve en çok kullanılan yöntemidir. Çocuğun kilo artışı ve boy uzamasındaki aksaklıkların giderilmesi de çok önemlidir. Vücudun gereksinimi olan besin öğelerinin bir ya da birkaçı yetersiz alınırsa vücudun büyümesi, gelişmesi ve normal çalışması bozulmaktadır. Okul çağındaki çocukların sağlıklı ve yeterli beslenme gibi olumlu alışkanlıkların önemine daha fazla vurgu yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, beslenme sorunları, beslenme durumları, okul çağı çocukları, çözüm yöntemleri 


Keywords: