BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oğuz ÖZDEMİR
OLGU: MULTİPLE MYOMA UTERİ TOTAL LAPARASKOPİK HİSTEREKTOMİ+ PERİNOPLASTİ
 
Amaç: Myomlar özellikle reprodüktif çağdaki kadınlarda çok sık karşımıza çıkmaktadır. Çoğu asemptomatik seyretmekle birlikte bulunduğu yere göre değişkenlik göstererek, anormal uterin kanama, bası semptomları, ağrı gibi yan etkilerle karşımıza çıkabilmekte ve fertiliteyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Semptomlara göre medikal tedavi ve tedaviye dirençli durumlarda da cerrahi tedavi planlanabilmektedir. Bu vakada büyük myomlarda da açık cerrahi yerine kapalı yöntemlerle cerrahi planlanabileceğini göstermeyi amaçladık.Olgu: 44 yaş G2P2 NSVDx2 hasta tarafımıza tedaviye dirençli anormal uterin kanama şikayeti ile başvurdu. Günlük kanama miktarının çocuk bezini dolduracak kadar olduğu öğrenildi. Yapılan ultrasonogrofik inceleme;‘’Uterus antevert orta hattadır.Uterus boyutları normaldir. Endometrium14 mm’dir. Myometrium kaba heterojen görünümde olup korpus arka duvarda 68x61 mm boyutlarında fundusta 44x42 mm boyutlarında ön duvarda 28x26 mm boyutlarında,endometrıumu belirgin yaylandıran ve öteleyen multıpl myomlar izlenmiştir.Sağ over normaldir.Sol adneksıyal lojda 42x 40 mm boyutlarında hemorajik yapıda kist izlenmiştir.’’şeklinde raporlandı. Hastanın gastroözefageal reflü ve PPI kullanımı dışında özgeçmişinde özellik saptanmadı.Tedaviye dirençli anormal uterin kanama nedeniyle TLH ve hasta istemi üzerine perinoplasti operasyonu planlandı. Hastanın preop Hb 10.1 olarak saptandı. Perop 1es+1tdp ve Postop Hb 7.5 olması üzerine 1ES replasmanı yapıldı. Totalde 2ES+ 1 TDP replasmanı yapıldı. 1 adet dren yerleştirildi 2 gün sonunda çekildi. Postop 5.gün Hb 9.5 ile hasta taburcu edildi.Sonuç:Myomlar sayıca fazla veya büyük de olsa laparaskopik yöntemlerle cerrahi planlanabilmektedir. Seçilmiş hastalarda deneyimli cerrahlar tarafından yapılması halinde ciddi komplikasyonları olmayan güvenilir bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler: MYOM, TOTAL LAPARASKOPİK HİSTEREKTOMİ, ANORMAL UTERİN KANAMA 


Keywords: