BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gökçe GÖKKAYA, Tuğba GAYRETLİ
OLGU:SKAR GEBELİK
 
Amaç:Sezaryen skar gebeliği önceki sezaryen skar hattına implante olmuş gebelik olarak tanımlanmaktadır.Amacımız risk faktörleri olan olgularda skar gebeliğinin akla getirilmesi gerektiğini vurgulamaktır.Olgu:Tarafımıza lekelenme şikayeti ile başvuran hastaya dış merkezde anembriyonik gebelik denilmiş,G8P2A4 Exu1 C/S2 sat10w3d hastanın özgeçmişinde hipotiroidi,DM,euthyrox 125mcg,glifor 1 ay önce bıraktığı,L/S sağ salpenjektomi ve2 cs op olduğu öğrenildi.Yapılan usg’de:gs 34mm düzensiz skar hattında ve crl 10mm fka- olarak izlendi.Missed abortus nedeniyle D&C yapıldı.Perop kanama olması üzerine 4amp transamin 100cc içinde, 200mcg rektal misoprostol,500cc SF içinde 20 IU synpitan ve 10 IU IV puşe synpitan,0.2mg Metiler IM ,foley sonda 30cc şişirilerek intrauterin kaviteye yerleştirildi.2 adet vajinal batikonlu spanç konuldu.Giriş Hb 11.7olan hastaya 1ES ve 1TDP verildi.Postop 1.gününde foley sondadan 50cc serohemorajik gelen olması üzerine 5 cc/sa indirilerek sonda ve tamponu çekildi.hCG:2938 ve hastanın BMI:34 olması üzerine 90mg MTX yapıldı.Kontrol USG’de yaklaşık 6cm hematom izlendi.Takiplerinde hematom alanı gerileyerek postop 5.gününde 35x40mm hematom alanı ve Hb:10.8 ile dilusyonlu hcg takibi ile hasta taburcu edildi.Postop 8.gününde hcg 279,2 ,10.gününde 200 ve 14.gününde 91,2 olarak görüldü ve hematom 34x24mm’e geriledi.Sonuç:Özellikle geçirilmiş sezaryen öyküsü olan hastalarda sezaryen skar gebeliği ekartasyonu açısından hasta yakından incelenip ilk trimesterde saptanan olgularda usg eşliğinde D&C işlemi yapılabileceği ve medikal tedavi ile desteklenebileceği akılda tutulmalıdır.Kanama kontrolünün sağlanması için balon katater işlemi son derece etkili bir yöntem olup gerekli hastalarda uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: SKAR GEBELİK, MTX, D&C 


Keywords: