BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra GÖKÇE, Rabia KARA, Suna TOKGÖZ YILMAZ
OYUN TERAPİ TEKNİKLERİNİN ENTEGRASYONU İLE İŞİTSEL REHABİLİTASYON SÜREÇLERİNİN ETKİNLİĞİ ARTTIRILABİLİR Mİ?
 
İşitme kaybı tanılandıktan sonra uygun işitsel yardımcı cihazlarla kaybın olumsuz etkileri geri çevrilmeye çalışılır. Aynı zamanda işitme kaybının dil ve konuşma üzerine zararlı etiklerinin olduğu bilinmektedir. Bu kişilerin uygun cihazla birlikte dili, kullanmak, anlamak ve konuşmayı üretebilmek için işitsel rehabilitasyon eğitimi almaları gerekmektedir. İşitsel rehabilitasyon eğitiminde çevre sesleri ve dile ait olan sesler fark etme, ayırt etme, tanıma ve anlama alt basamaklarına göre öğretilmek amaçlanır. Bireye özgü bir program dahilinde ve ailelerin katılımıyla rehabilitasyondan en etkili sonuçlar almak istenir. Uygulamalar sırasında uygun işitsel dikkatin sağlanması için dinleme davranışı öğretilir. Sonra genellikle basitten karmaşığa doğru alt basamaklara uygun dili öğretme üzere çeşitli görevler ve eğitimler yerine getirilir. Ancak bu eğitimlerin uzun süre sürdürülebilir olması rehabilitasyon etkinliği açışından çok önemlidir. Ailelerin de katıldığı yoğun ve kişiye özgü bir şekilde yapılan uygulamalarla yaşanılan olumsuzluklar büyük ölçüde geri çevrilebilmektedir. İletişim niyetinde olmak, sosyalleşme ihtiyacını hissetmek ve motivasyonel olarak destekleyici tutumlar ise güdüleyici olmaktadır. Oyun çocuğun gelişimi ve ilerlemesi sağlayan her daim hayatında bulunan bir olgudur. Genel itibariyle oyun terapisi uygulamaları başta terapiye dahil olan tüm kişilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip, bireye özgü geliştirilmek istenen yeteneklere veya yapılması amaçlanan diğer uygulamalara göre ailelerin de dahil edildiği bir yöntemdir. Birincil olarak terapi sırasında bireyler arası ortak ilgi geliştirilip, bireylerin duygu ve isteklerine göre rahat bir ortamda; dil becerileri ve sosyal iletişim becerilerini geliştirmeye, ilişki kurma, iletişime geçmeye niyet etme, jest ve mimikleri kullanma, duyguları anlama, sosyal problemleri çözmeye yardımcı gelişimi destekleyici uygulamalar yapılır. Bu uygulamaların işitsel rehabilitasyona entegre edilmesiyle program etkinliğinin daha da arttırılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: işitsel rehabilitasyon, oyun terapisi, işitme kaybı 


Keywords: