BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sümeyra TOPAL, Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA
ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN HEMŞİRELİK BAKIMINDA TERAPÖTİK İLETİŞİM VE OYUNUN KULLANIMI
 
Özel gereksinimi olan çocuklar; kronik, fiziksel, gelişimsel, davranışsal veya duygusal durumlar için risk altında olan ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan çocuklardır. Diğer bir ifadeyle akranlarından farklı olarak sağlık hizmeti ve ek hizmetleri gerektiren sorunu olan çocuklardır. Bu çocuklar yaşamları boyunca özel ve sürekli multidisipliner bakıma ihtiyaç duyarlar. Özel gereksinimi olan çocuğun yaşamının her alanında ve her yönünde hemşirelik bakımı ayrı bir öneme sahiptir. Bu çocuklar sağlıklı akranlarına göre daha savunmasız, incinebilir gruptadır ve korunmaya ihtiyaç duyarlar. Özel gereksinim ve bakıma ihtiyacı olan çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklara göre daha sık hastane deneyimleri yaşamaktadırlar. Hastaneye yatış çocuğun yaşına ve yatış nedenine bağlı olarak değişik ölçülerde örseleyici olabilen bir durum olabilmektedir. Hastaneye yatmanın neden olduğu stres, çocuklarda yaş grubuna özgü olmayan anksiyete, depresyon, regresyon, mutsuzluk, apati, hiperaktivite, agresyon ve uyku bozuklukları gibi davranışlara neden olabilir. Her çocuğun ayrı bir dünyası vardır ve her çocuk bir diğerinden farklıdır. Hastane ortamında oynanan oyun hasta olan çocuğun güven duyması ve duygularını dışa aktarması bakımından kilit rolündedir. Çocuk hemşireleri hastanede yatan çocuklar için oyunu bir bakım stratejisi olarak kullanabilirler. Hastaneye yatışta birçok avantajı olabileceği için hemşirelerin çocuk bakımında oyunu bilmesi ve kullanması çok önemlidir. Sağlık profesyonelleri tarafından gerçekleştirilen oyun etkinlikleri, hemşire-çocuk ilişkisini de iyileştirerek hastanede yatış süresi boyunca güveni artırabilir. Çocuk hemşireleri, terapotik iletişim ve oyun yolu ile çocuğun duygu ve düşüncelerini anlayabilir, mevcut durum hakkında bilgi toplayabilir, bakımın kalitesini yükseltebilir. Bu çalışmanın amacı, özel gereksinimi olan çocuklar için hemşirelik bakımında çocuk ile terapötik oyun ve iletişim kurmanın faydasına genel bir bakış sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Terapötik Oyun, Terapötik İletişim, Hemşirelik Bakımı 


Keywords: