BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ, Burcu COŞANAY GÜLEY, Oğuz EMRE
PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLARA ÖZBAKIM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN EV MERKEZLİ ÖZBAKIM PROGRAMI ÖNERİSİ
 
COVID-19 dünya gündemini derinden sarsan küresel çapta salgın olarak ilk olarak Aralık 2019'da Çin’in Wuhan eyaletinde görülmüş ve Çin’in diğer eyaletleri başta olmak üzere birçok ülke ve kıtaya hızla yayılmıştır. Virüsün küresel olarak yayılmasıyla birlikte, ölümlerin sayısı katlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12 Mart 2020 itibari ile pandemi olarak belirtilen Covid-19 salgını; birçok alanda dünyadaki insanları tehdit etmeye devam etmektedir. Salgının yayılmasının önüne geçmek için hijyene dikkat etmek, mesafenin korunması, maske kullanımı ve temaslı kişilerin izole edilmesi gerektiği bilinmektedir. Salgın karşısında insanlar, özellikle de kendi kişisel gereksinimlerini karşılama konusunda yeterli gelişim düzeyine sahip olamayan okul öncesi dönem çocukları kendilerini salgından koruma konusunda yeterli bilgiye sahip olamayabilmektedir. Bu bilgi düzeyini arttırmak adına çocukların özbakım becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Özbakım becerileri, çocuğun sağlıklı bir birey olmasında ve bağımsız şekilde günlük yaşam ile ilgili becerilerini ev ve okul gibi ortamlarda kazanması ve özellikle de evde uygulanması gereken becerilerdir. Ebeveynlerin de çocuğa özbakım becerilerinin kazandırılması konusunda program desteğine ihtiyaçlarının olduğu düşünülmüştür. Bu araştırma ile Covid-19 salgını ile mücadelede önemli bir kitleyi oluşturan çocuklara özbakım becerilerinin etkinlikler temelindeki ev merkezli bir program önerisinde bulunmak amaçlanmıştır. Program örneğinde Okul Öncesi Eğitim Programı (2013)’nda yer alan kazanım ve göstergeler doğrultusunda özbakım becerilerini geliştirmeye yönelik fen, sanat, Türkçe, oyun, drama müzik etkinlikleri yer alacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, hijyen, okul öncesi, özbakım. 


Keywords: