BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gamze Hilalcan DULKARA,Tuğçe UZUNBOY
PERİNEAL TRAVMAYI ÖNLEMEDE ETKİLİ BİR YÖNTEM; SICAK SU UYGULAMASI
 
Perineal Travma doğum sırasında perine bölgesinde istemli ve istemsiz olarak meydana gelen hasarlar olarak adlandırılmaktadır. Perine travması kadınların beden imgesini ve cinselliğini etkilemektedir. Doğum sonrası ağrı ve kanama komplikasyonları yaratabilmektedir. İngiltere’de yapılan çalışmalarda Perine travmasının görülme sıklığı vajinal doğum yapan kadınlarda %85 olarak bildirilmiştir. Doğumda oluşan perine travmasını önlemeye yönelik literatürde çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Doğumda perineye uygulanan sıcak su ise bu yöntemlerin arasındadır. Perine bölgesine sıcak su uygulaması doğum eyleminin ikinci devresinin başlaması ile birlikte bebek başının çıkmasına kadar geçen sürede perineye sıcak yaş kompresler, sıcak su şişesi veya sıcak paketlerin uygulamasına dayanmaktadır. Bu bildirimiz perine bölgesine uygulanan sıcak suyun perine travmalarını azaltmaya olan etkisini göstermek amacıyla derlenmiştir. Bu bildiride Google Akademik ve Pubmed arama motorları kullanılarak güncel literatür taratılmıştır. Litaretür doğrultusunda yapılan araştırmalar sonucunda Mamuk ve Gökalp (2013) tarafından ikinci kez doğum yapan 60 gebe iki gruba ayrılarak yapılan deneysel çalışmada perine bölgesine sıcak su uygulaması yapılan grupta kontrol grubuna göre anlamlı bir fark bulunmuştur. Sıcak su uygulanan grupta epizyotomi ihtiyacı gelişmezken kontrol grubunda epizyotomi ihtiyacı oluşmuştur.Essa ve Aziz (2016) tarafından 160 primigravida üzerinde yapılan bir çalışmada doğum eyleminde perine bölgesine sıcak su uygulanan grubun kontrol grubuna göre perineal durum, vajinal ve perineal yırtık derecesi ve onarım ihtiyacı ile ilgili olarak istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Deney grubunda kontrol grubuna göre daha az perineal yırtık geliştirdiği gözlemlenmiştir.Akbarzadeh ve ark (2016) tarafından 150 primigravida üzerinde yapılan farklı bir çalışmada doğumda perineye sıcak su uygulamasının sonuçları değerlendirildiğinde deney grubunda bulunan primigravidaların kontrol grubuna göre daha az perine bütünlüğünün bozulduğu ve daha az epizyotomi uygulaması yapıldığı görülmüştür. Perine bölgesine yapılan sıcak su uygulamasının perineal bütünlük açısından koruyucu etkisi yapılan araştırmalarla desteklenmektedir. Aynı zamanda litaratürde perine bütünlüğüne etkisi dışında ağrıyı azalttığına yönelik çalışmalar mevcuttur. Perineye sıcak su uygulaması basit,ucuz ve nonfarmakolojik bir yöntem olduğundan dolayı doğum salonlarında uygulanması desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Perine, Sıcak Su, Travma 


Keywords: