BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tülay YILMAZ, Özlem TAŞ, Sevil GÜNAYDIN, Hüsniye DİNÇ KAYA
PİLATESİN GEBELİKTE VE DOĞUMDA AĞRI ÜZERİNE ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME VE META-ANALİZ
 
GİRİŞ ve AMAÇ: Pilates ağırlıklı olarak kas gücü, esneklik, nefes alma ve duruşa yönelik yapılan bir zihin-vücut egzersizidir. Gebelikte sıklıkla görülen, kas-iskelet sistemini etkileyen ağrı gebelerin yaşam kalitelerini düşürmektedir. Pilatesin temelinde bulunan kas güçlendirme ve nefes almanın doğru kullanımı ile gebelik ve doğumda ağrının azalacağı öngörülmektedir. Yöntemin etkinliği belirlendiğinde gebelerin bel ve sırt ağrılarının giderilmesinde ve doğum ağrısının azaltılmasında daha yaygın bir biçimde kullanılması önerilebilecektir. Düşük ve orta şiddette bir egzersiz olarak kabul edilen pilates günümüzde gebeler tarafından tercih edilmektedir. Yapılan çalışmalarda pilates egzersizinin gebelikte ve doğumda ağrıyı hafifletmede etkili olduğu görülmektedir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu sistematik derleme ve meta-analiz çalışması 30 Ekim- 30 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Tarama için PubMed ve Science Direct, Medline, Ovid, Ebsco CINAHL Plus, Cochrane Library veri tabanları kullanılmıştır. Verilerin analizi Review Manager 5.4 kullanılarak yapılmıştır. Çalışmaların metodolojik kalitesi RoB-2 aracı ile değerlendirilmiştir. SONUÇ: Bu çalışmaya 4 makale dahil edilmiştir. Meta-analiz sonuçlarına göre; gebelikte pilates yapmanın istatistiksel olarak gebelikte ağrıyı azaltma üzerine etkili olmadığı (Z=0.61, p=0.54); doğumda ağrı yoğunluğunu azaltmada etkili olduğu (Z=11.20, p<0.00001) bulunmuştur. TARTIŞMA: Pilates yapmanın gebelikte yaşanan ağrı üzerine etkili olmadığı, doğum ağrısını azaltmada ise etkili olduğu tespit edilmiştir. Pilatesin gebelikte ve doğumdaki ağrıyı azaltma üzerine etkisi ile ilgili daha fazla araştırmaya gereksinim bulunmaktadır. ORCID NO: 0000-0002-8572-319X

Anahtar Kelimeler: Pilates, Gebelik, Ağrı, Doğum, Meta-analiz 


Keywords: