BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Senem ALKAN AKALIN
PREEKLAMPSİ ÖYKÜSÜ OLAN HASTALARDA PREEKLAMPSİNİN HİPOMANİ VE DİSTİMİ İLE OLAN İLİŞKİSİ
 
METOD : Araştırma kapsamına alınan hasta, gönüllü sayısı, bunların niteliği ve seçim gerekçesi (yaş aralıkları, cinsiyet vb) 18-50 yaş arasında preeklampsi öyküsü olan kadın hasta grubu n:40 ve benzer yaş ve gebelik geçiren ancak preeklampsi olmayan kontrol grubu n:40 olarak değerlendirilmiştir. Preeklampsi öyküsü öncesinde depresyon/bipolar/mani/hipomani/distimi tedavisi gören hastalar bu çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Hastaların HCL-32-R1 değerlendirme ölçeği, duygudurum bozuklukları ölçeği (DBÖ), anksiyete depresyon ölçeği (HADÖ) , HİTPOY Hipomanik Tutumlar ve Pozitif Yordamlar Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler; Distimi, hipomani, preeklampsi, gebelik BULGULAR : Çalışma sonucunda, HCL-32-R1 Değerlendirme ölçeği preeklampsi öyküsü olan hastalarda Canlı/Yüksek dönemlerinin fazla olduğu görüldü. Hastalarda distimi ile yaş arasında bir korelasyon saptandı ancak preeklampsi tanı yaşı HADÖ ölçeği arasında anlamlı ilişki saptanmadı. HİTPOY değerlendirme ölçeğinde 300e yakın puan alan (yüksek puan alan) hastalarda HCL-32-R1 ölçeği pozitif korele görüldü . Preeklampsi tanı yaşı ile ilgili tüm parametrelerde anlamlı fark saptanmadı. SONUÇ : Hipomani ve distimi hastalarda önemli ve atlanmaması gereken bir sağlık sorunudur. İnsan ilişkilerini etkiler. Hastaları günlük yaşantılarını zorlaştırır. Preeklampsi öykülü hastalarda HCL-32-R1 ölçeği ile HİTPOY değerlendirme ölçeği pozitif korele görüldü. Preeklampsi öykülü hastalarda erken dönemde bir psikiyatriste danışılmasının önemini göstermektedir. Daha fazla hasta sayıları ile daha ileri çalışmalar yapılırsa konu daha iyi aydınlatılabilir. ORCID NO: 0000-0001-8286-2824

Anahtar Kelimeler: Distimi, hipomani, preeklampsi, gebelik 


Keywords: