BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şerife BÜYÜKOKUDAN
REHBERLER DOĞRULTUSUNDA ABORTUS BAKIMI
 
Abortus, uterus içine implante olmuş embriyo/fetüsün yaşama kapasitesine ulaşmadan gebeliğin sonlandırılmasıdır. Farklı kaynaklarda gebelik haftası ve fetüs ağırlığına göre abortus tanımları değişebilmektedir. WHO gebeliğin 22. gebelik haftasından önce, The National Center for Health Statistics ve CDC ise 20. Gebelik haftasından önce doğum ağırlığı yaklaşık 500 gr iken sonlanması olarak tanımlarken, RCOG ise 24. Gebelik haftasından önce herhangi bir yaşam belirtisi göstermeyen fetüsün uterustan dışarı atılması olarak tanımlamaktadır. WHO kaliteli ve kapsamlı abortus bakımını desteklemek için klinik uygulama, sağlık hizmeti sunumu ve yasal müdahaleleri kapsayan rehberler yayınlamaktadır. WHO önerilerine uygun bir yöntem kullanıldığında basit ve güvenli bir yöntem olan abortus, güvenli olmayan koşullarda gerçekleştiğinde ve gerekli bakım sağlanmadığında dünyada her yıl yaklaşık 39.000 kişinin ölümüne ve çeşitli komplikasyonlara neden olmaktadır. Türkiye’de ise evlenmiş kadınların %22’si en az bir kez kendiliğinden düşük, %15’i en az bir kez isteyerek düşük yapmış ve %4’ünün en az bir ölü doğumu vardır. Literatürde genellikle abortus ve kürtajın yasal yönlerine odaklanıldığı, abortus yönetimi, kürtaj sonrası komplikasyonlar ve kürtajın psikolojik etkilerine yönelik eğitimin yeterince karşılanmadığı belirtilmektedir. Gebelik boyunca herhangi bir dönemde meydana gelebilen abortusun kadın yaşamında fiziksel, psikolojik, sosyoekonomik açıdan olumsuz etkileri mevcuttur. Fiziksel problemler arasında ağrı, kanama, servikal laserasyon, uterus perforasyonu, enfeksiyon ve tromboflebit bulunmaktadır. Abortus sonrası kadınlar, kadın cinselliğini yalnızca üreme ve annelik kavramıyla eşleştirenler tarafından damgalanmaya ve eleştirilmeye maruz bırakılabilmektedir. Damgalama kadının duygusal ve sosyal refahını etkilemekte sosyal izolason, suçluluk, utanç duygularına neden olmaktadır. Güvenli kürtaj ve abortus sonrası bakıma erişim, sağlık hakkı kapsamında değerlendirilmektedir. Hemşire ve ebeler dünya çapında abortus ve küretaj bakımında potansiyel olarak önemli rollere sahip sağlık profesyonelleridir. Abortus bakımı sağlayacak hemşirenin yargılayıcı bir tutuma sahip olmama, empati yapma, kadının korkularını yenmesine yardımcı olma ve kişilerarası ilişkilerde yaşanabilecek sorunları belirleme, farklı etnik gruplara anlayışla yaklaşma, doğum kontrol yöntemleri hakkında donanımlı olma, teknik/cerrahi prosedürleri bilme ve ameliyat sonrası bakım sağlamada klinik yeterliliğe sahip olma gibi becerileri olması beklenmektedir. Kapsamlı abortus bakımı, tedavi seçenekleri hakkında bilgi sağlanmasını, isteğe bağlı küretaj ve spontan abortus yönetimini ve kürtaj sonrası bakım sağlanmasını içermektedir ve bu konuda güncel rehberler doğrultusunda girişimlerin planlanması gerekmektedir. ORCID NO: 0000-0001-8500-3785

Anahtar Kelimeler: Abortus, Hemşirelik Bakımı, Kürtaj 


Keywords: