BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA, Sümeyra TOPAL
SAĞLIKTA OYUNLAŞTIRMANIN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Oyunlaştırma kelimesi, mutluluk yaratmak, kullanıcının motivasyonunu artırmak, süreçleri iyileştirmek ve nihayetinde verimli öğrenmeyi güçlendiren sorunları çözmek için oyun dışı bağlamlarda oyun mekanizmalarının, tekniklerinin ve öğelerinin kullanılması anlamına gelir. Oyunlaştırma, giderek daha popüler hale gelen bir sağlık müdahalesi biçimidir, ancak kavramsallaştırma ve işlevselleştirmedeki netlik eksikliği nedeniyle etkinliği belirsizliğini korumaktadır. Sağlık eğitimi, özellikle çocuk ve ergenleri hedeflerken, geleneksel yolların ötesine geçerek hizmet vermelidir. Verilen sağlık eğitim yöntemlerinin doğru kullanımı, programın etkililiğini ve verimliliğini artırarak, daha fazla katılım sağlamak için doğrudan daha fazla memnuniyeti sağlayacaktır. Dijital oyunlaştırılmış bir yaklaşım, çocukların bakımını destekleyebilir, hem ebeveynleri hem de çocukları yaklaşan tedaviye hazırlayabilir ve çocukların bakıma olan bağlılığını artırmada etkili olabilir. Oyunlaştırma Teknolojisinin kullanıldığı ilk örnekler genelde hastaların sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini yapmaya yönelik olmuştur ve halen de en fazla bu konuda çalışmalar mevcuttur. Hasta uyumunda en önemli etkenin motivasyon olduğu bilindiği için insanlar sağlıklarını geliştirmeye motive etmek pek çok ödül tabanlı uygulama son yıllarda geliştirilmiştir. Ayrıca, cerrahi bakım durumlarında çocukların kaygı, korku ve ağrılarını azaltmak için tasarlanmış oyunlaştırılmış mobil sağlık müdahalesinin çocukların acı verici bir durumda dikkat dağıtıcı bir yöntem olarak kullanılabilir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların tedavisinde ilk defa bir video oyununun reçeteli olarak kullanılabilecek bir tedavi olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak, dijital sağlık sistemi içinde, önemli bir yeri olan hemşirelerin eleştirel düşünme, bilgiyi üretme, iletme ve yenilikleri kullanma gibi rolleri bulunmaktadır. Bu derlemenin amacı, dijital sağlık teknoloji içinde yerini alan oyunlaştırmanın çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalara ışık tutmaktır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Sağlık, Oyunlaştırma, Çocuk, Hemşirenin Rolleri 


Keywords: