BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yusuf BAŞKIRAN
SAKRAL TERATOMDA ZAVANELLİ MANEVRASI
 
Distosi ciddi maternal ve neonatal komplikasyonlara neden olan tahmin edilemeyen ve önlenemeyen acil obstetrik bir durumdur . Bu acil durumlarda maternal ve fetal komplikasyonları en aza indirmek için başlıca manevralar uygulanmaktadır. Zavanelli manevrası, ilerlemeyen omuz distosisinde kullanılan tüm manevralar uygulandıktan sonra son çare olarak tercih edilen bir manevradır. Olgumuzda Zavanelli manevrası ve acil sezaryen ile yönetimin son derece zor olduğu şiddetli bir distosi vakasını ve zorluklarla nasıl mücadele ettiğmizi sunuyoruz. Vakamız 27 yaşında, 6 gebeliği 4 normal vajinal yol ile doğumu olan, göçmen ve bu nedenle gebelik takibine hiç başvurmamış bir hasta idi. Hastanın acile başvurusundan 5 dakika sonra fetal başın doğumu gerçekleşti omuz distosisi gerçekleşen hastaya acil doğum manevraları uygulandı Acil yapılan ultrasonografide fetusun karnında kitle olabileceği şüphesi oluştu. Yapılan rotasyonlara ve traksiyona rağmen fetüs doğumu gerçekleşmeyince zavanelli manevrasına geçildi .Fetüste yenidoğan hekimi tarafından yapılan değerlendirmede 14 cmlik sakral teratom teşhis edildi .Zavanelli manevrasını gerektiren bir doğumun gerçekleştirilmesi zor olabilir. Tüm kardinal hareketlerin tam olarak tersine çevrilmesi nedeniyle fetüs daha da kötüleşebilir. Adı birçok kitap ve makalede geçen zavanelli manevrasının ne kadar imkansız görünse de erken müdahale halinde yapılabilirliğini ve kontrolllü bir şekilde sezeryana alınabileceği bilinmelidir.

Anahtar Kelimeler: Zavanelli , Distosi, Doğum 


Keywords: