BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülay BAŞ, Gülay MANAV
SEREBRAL PALSİ TANISI ALAN ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN YAŞAM DENEYİMLERİ
 
Çocuklarda engellilik, sadece çocuğun yaşamını değil primer bakım vericisi olan ebeveynlerinin de yaşamını sürdürmesinde etkili olan faktörleri ortaya çıkarmaktadır. Çocuğun sahip olduğu engel türü ve semptomları, ebeveynler için bakım yükünü ortaya çıkarırken ebeveynlerin yaşamlarını bu doğrultuda düzenlemelerine neden olmaktadır. Serebral Palsi, çocukluk çağında sıklıkla görülen, çocukların motor fonksiyonu üzerindeki etkileriyle engellilik ortaya çıkaran bir hastalıktır. Çocuklarda ortaya çıkan kuvvet ve kontrol kaybı, istemsiz hareketler, koordinasyonda bozulma gibi semptomlar çocukların yaşamlarında güçlükleri ortaya çıkarırken bu güçlükler, çocukların ebeveynleri tarafından desteklenmektedir. Ebeveynlerin bu süreçte fiziksel zorlanma ile birlikte ruhsal olarak da desteklenme ihtiyacı duydukları, stresli bir yaşamı yönetmek için beceri geliştirdikleri incelenmektedir. Literatürde ebeveynlerin uzun süreli stresli bir yaşama sahip olmaları nedeniyle olumlu-olumsuz kazanımların geliştirildiği öne çıkarılmaktadır. Genellikle bu ebeveynlerde stres, anksiyete, depresyon, sosyal izolasyon gibi olumsuz yaşam deneyimlerini ortaya çıkarken destek sistemleri ve ebeveynlerin stres ile baş etme becerilerinin gelişmesiyle olumlu kazanımların da oluştuğu incelenmektedir. Bu derlemede, Serebral Palsi tanısı almış çocukların ebeveynlerinin olumlu ve olumsuz yaşam deneyimleri öne çıkarılmaktadır. Serebral Palsi tanısı alan çocukların ebeveynlerinin, çocuklarının teravi ve bakım sürecine katılımı, destek sistemlerine yönlendirilmesi ve baş etme becerilerinin güçlendirilmesinde pediatri hemşirelerini önemli bir yer almaktadır. Bu süreçte primer bakım verici olan ebeveynler, olumlu ve olumsuz kazanımlarının sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için pediatri hemşireleri tarafından desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Engelli Çocuk, Pediatri Hemşiresi, Serebral Palsi 


Keywords: