BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Senem ALKAN AKALIN
SERUM VİTAMİNİ (A, B12, C, D, FOLAT) İLE ÇİNKO DÜZEYLERİ VE POLİKİSTİK OVER SENDROMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
AMAÇ:D vitamininin insülin ve glukoz metabolizmasını etkilediğine dair artan kanıtlar vardır ve düşük D vitamini durumunun bozulmuş glukoz toleransı, insülin direnci ve dolayısıyla polikistik over sendromu (PKOS) için bir risk faktörü olduğundan şüphelenilmektedir,Literatürde A vitamini, B12 vitamini, C vitamini, folat, çinko (Zn) ve PKOS arasında bir ilişki olduğunu düşündürmektedir. PKOS'ta A, B12, C ve D vitaminleri ile çinko düzeylerini ve A, B12, C ve D vitaminleri ile folat ve çinko düzeyi ile hormonal-biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. YÖNTEM:PCOS'lu 65 kadın ve 67 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Klinik ve metabolik parametreler ile A, B12, C ve D vitaminleri ve çinko durumu arasındaki korelasyonlar hastalarda ve kontrollerde ayrı ayrı analiz edildi. BULGULAR:Polikistik over sendromu (PKOS), öncelikle overin fonksiyonel bir bozukluğu olarak kabul edilmekte ve bugüne kadar nedenleri üzerine birçok teori ve mekanizma ileri sürülmüştür [1]. PKOS patofizyolojisinin en popüler teorisi insülin direncidir [2].  PKOS patofizyolojisinde altta yatan neden insülin direnci ise bu insülin direncinin nedeni nedir? İnsülin direnci neden gösterilemez? her vaka? Önleyici bir tedavi var mı? PKOS patofizyolojisinde insülin direncinin yanı sıra başka önemli faktörlerin de rol oynadığı düşünülmektedir. Bu faktörler insülin ile yakından ilişkilidir, çünkü tipik PKOS vakalarında insülin direnci gösterilemese de insülin sensitizörlerinin (metformin, rosiglitazon) terapötik kullanımı androjen seviyelerinde ve ovulasyonda iyileşme sağlar [3]. Bu teorik olarak insülin direncine neden olan ancak kompansatuar hiperinsülinizmi önleyen bir faktörle açıklanmaktadır. Yani insülinin hem sentez aşamasında hem de etki aşamasında aynı neden rol oynamak zorundadır. D vitamininin insülin ve glukoz metabolizmasını etkilediğine dair artan kanıtlar vardır ve düşük D vitamini durumunun, bozulmuş glukoz toleransı ve insülin direnci için bir risk faktörü olduğundan şüphelenilmektedir [4], ancak bir D vitamini durumu olduğuna dair bir kanıt yoktur. A vitamini, B12 vitamini, C vitamini, folat, çinko (Zn) ve PKOS ilişkisi literatürde. Bu çalışmada, PKOS'lu Türk kadınlarında düşük A vitamini, B12 vitamini, C vitamini, D vitamini, folat ve çinko durumunun görülüp görülmediğini inceledik.

Anahtar Kelimeler: polikistik over sendromu, A vitamini, B12 vitamini, C vitamini, D vitamini 


Keywords: