BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Metin KABA
SERVİKAL YETMEZLIK VE PRETERM EYLEM SONRASI GELIŞEN SUBKLINIK KORIOAMNIONIT TEDAVISINDE YENI İKILI ANTIBIYOTIK TEDAVISI UYGULAMASI ILE GEBELIĞIN UZATILMASI: OLGU SUNUMU
 
Olgu: Otuz yedi yaşındaki 22 yıllık evli olan hasta 26 hafta 4 günlük gebe iken preterm eylem ve servikal yetmezlik tanısıyla dış merkezden kliniğimize sevk edildi. Hastanın bir gün önce evde ağrısı başlaması nedeniyle hastaneye başvurmuş. Gebeye hastaneye yatırılarak tokolitik tedavi ve steroid tedavisi başlanmış. Gebe preterm eylem, servikal yetmezlik öntanısıyla doğumhaneye kabul edildi. Yapılan muayenede servikal açıklık 3 cm, efasman %70, amnion zarı vajenden gözleneniyordu. Vajene prolabe olmamıştı. Yapılan USG değerlendirmesinde uterin kavite içinde tek, canlı, fetal ölçümleri 27-28 hafta ile uyumlu, baş geliş, amnion mayi yeterli olan gebelik mevcuttu. Hastaya tokolitik ve nöroprodiktif etkisinden faydalanmak için mağnezyum sülfat tedavisi, koriomnionit gelişmesini önlemek için antibiyotik (pembisin ampisilin 4x1 gr IV ve azitromisin 1000 gr oral tek doz) başlandı. Yatışında beyaz küre 16,7x103/mm3 idi. Hastanın gebelik öyküsü şu şekildeydi. Birinci gebelik ovulasyon indüksiyonu sonrası oluşmuş. Gebeliğin 25. haftasında doğum eylemi başlamış. Makat prezentasyon ile doğum yaparken doğum eylemi sırasında bebek ölmüş. Bebek 650 g doğmuş. İkinci gebelik tüp bebek sonrası oluşmuş. Gebelik 26 haftasında ağrısı başlamış. Makat geliş 850 g bebek doğurmuş. Doğum sırasında bebek ölmüş. Üçüncü gebeliği yine tüp bebek tedavisi sonrası oluşmuş. Bu gebeliğin 26 haftasında doğum eylemi başlamış. Gebe baş geliş 950 g bebek doğurmuş. Bu bebek yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) 20 gün yaşadıktan sonra ölmüş. Şimdiki dördüncü gebeliği spontan oluşmuş. Gebeliğin 14. haftasında servikal yetmezlik tanısıyla serklaj yapılmış. Gebenin doğumhanede yapılan takibi sırasında uterin kontraksiyon gözlenmedi. Ertesi gün yapılan laboratuvar değerlendirilmesinde BK:16,8x103/mm3, C reaktif protein (CRP):18 mg/l olduğu görüldü. Gebenin takibinde tromboproflaktik tedavi, progesteron ve ampisilin tedavsi devam edildi. İki gün sonra yapılan laboratuvar değerlendirmesinde BK:12,2x103/mm3, C reaktif protein (CRP): 6 mg/L idi. Hasta klinikte takip edilmeye devam edildi. Yatışının 7. gününde laboratuvar değerlendirmesinde BK:14,6x103/mm3, C reaktif protein (CRP):52 mg/L’ye yükseldiği gözlendi. Hastanın vajinal sero-hemorajik akıntısı başladı. Hastaya subklink korioamnionit tanısyla intravenöz perasilin/tazobaktam 4x2,25 g ve klindamisin 3X900 mg başlandı. Tek doz steroid intramuskuler ve 100 mg indometazin suppozituar verildi. Takiben hastanın vajinal akıntısı azaldı. Preterm eylem gelişmedi. Antibiyotik tedavisi altında yapılan takiplerinde BK ve CRP değerlerinin yavaş düşüşle gerilediği gözlendi. Tedavinin 14. gününde BK:9,5x103/mm3, CRP:9 mg/L’ye gerilediği gözlendi. İkili antibiyotik tedavisi 15 verildikten sonra kesildi. Hasta klinikte takip edilmeye devam edildi. Gebenin kliniğe yatışının 38. gününde vajinal kanaması başladı. Yapılan non stress teste (NST) uterin kontraksiyon, fetal bradikardi izlenmedi. Hastanemiz YYBÜ’inde boş ventilatör olmaması üzerine gebe dış merkeze sevk edildi. Hasta dış merkezde sezaryen ile doğum ile 2185 g erkek bebek doğurtuldu. Doğum sırasında plasnetanın parsiyel dekole (%20) olduğu gözlenmiş. Bebek 2185 g doğdu. İki gün ventilatöre bağlı kaldı. Takiben 3 gün oksijen tedavisi alan yenidoğan doğumunun 21. günü 2575 g ağırlığında şifa ile taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Servikal Yetmezlik, Preterm Eylem, Korioamnionit, Piperasilin/Tazobaktam, Klindamisin 


Keywords: