BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülşah Selvi DEMİRTAŞ
SEZARYEN SKAR HATTI GEBELİĞİNİN ULTRASONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ VE TİPLENDİRİLMESİ ARDINDAN HİSTERESKOPİ İLE GÖRÜNTÜLENMESİ DİLATASYON KÜRETAJ VE FOLEY BALON KATETER İLE BAŞARILI TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
 
35 yaşında gravida 5 parite 4 geçirilmiş 4 sezaryen tanılı olan ve rutin kontrol amaçlı olarak hastanemize başvuran olgunun son adet tarihine göre 6 hafta 1 gün ile uyumlu gebeliği mevcuttu. Hasta transvaginal ultrason ile değerlendirildi. Gebelik kesesinin alt segmentte sezaryen hattına yerleştiği izlendi. Skar gebeliği tanısında olması gerektiği gibi uterine kavite boş idi. Serviks internal os ve servikal kanal net olarak değerlendiriliyordu. Gebelik kesesi sezaryen hattında ve mesane ile ön uterin duvar arasında yaklaşık 2 mm lik alan mevcuttu. Gebelik kesesi içerisinde 6 hafta 0 gün ile uyumlu kardiyak aktivitesi olan tek embryo ve yolk salk izlendi . Hastanın herhangi bir şikayetinin olmaması üzerine operasyon için gerekli rutin kan tahlilleri ve anestezi konsültasyonu sonrası hasta ertesi güne çağırıldı. Onamı alına hasta kan hazırlığı da yapılarak intravenöz genel anestezi altında ofis histereskopi ile kaviteye girildi. Skar hattı gebeliği görüldü. Trofoblastik dokunun skar alanından uzakta olduğu ve amniotik kesenin skar hattına yerleştiği (tip 1 ) izlendi. Kavitenin ve servikal kanalın boş olduğu görüntülendi. Dikkatli servikal dilatasyonun ardından 5 nolu karmen kanül ile kaviteye girilerek ultrason eşliğinde skar hattı gebeliği aspire edildi ve kavite dikkatlice kürete edildi. Yaklaşık 50 cc fetoplasental materyal boşaltıldı. Bu işlem sonrası tekrar histereskopi ile kaviteye bakıldı. Skar hattının o alanda çok inceldiği gözlendi. Skar hattında hematom oluşmaması için 16 nolu foley kateterin balonu 30 cc ile şişirilerek bası yapması sağlandı. Kanama normal idi. Komplikasyon gelişmedi. Foley sonda 6 saat sonra sonda çekildi. Kanaması normal olan hasta aynı gün taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, skar hattı, gebelik 


Keywords: