BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Deniz YILDIZ, Ayşegül SIRAKAYA, Meltem KOLOĞLU
SOLUNUM SIKINTISI İLE BAŞVURAN 3 AYLIK ÇOCUKTA YABANCI CİSİM YUTMA, NADİR BİR OLGU
 
Amaç: Yabancı cisimlerin ağızdan alımına en sık altı ay ile üç yaş arasındaki çocuklarda rastlanır. Nadiren çok küçük süt çocuklarında ve yenidoğanlarda da yabancı cisim yutulması (YCY) rastlanabilir. Yutulan yabancı cisimler gastrointestinal sistemin (GİS) herhangi bir yerine yerleşebilir. Yabancı cismin cinsi ve bulunduğu yer farklı komplikasyonlara neden olabilir. Bu olguda, solunum sıkıntısı ile getirilen ve ilk muayenesinde yabancı cisim aspirasyonu düşünülen 3 aylık bir hastada nadir olarak görülen ağızdan alınan yabancı cisim yutulması ve GİS’teki yabancı cismin solunum sıkıntısı yapabileceğinin akılda tutulmasının kritik önemini vurgulamak için sunulmuştur. Olgu: 3 aylık erkek hasta yarım saat önce başlayan hırıltılı solunum ve morarma şikayeti ile çocuk acil polikliniğine getirildi. Hikayesinde 3 yaşındaki kardeşinin oyun oynarken elindeki oyuncağı hastanın ağız içine ittiğinin görüldüğü öğrenildi. Fizik muayenesinde genel durumu orta, bilinci açık, aktif, cilt rengi hafif siyanoze, ateşi 37.0ºC, tansiyonu 80/50 mm Hg, spo2: % 87, nabız 125/dk, solunum hızı 50/dk, 5500 gr. (%10-25pers.) ağırlığında, boyu 60 cm (%25-50pers.), baş çevresi 41 cm (%50 pers) idi, suprasternal çekilmeleri olan hastanın dinlemekle solunum sesleri doğaldı. Hasta solunum sıkıntısı olması nedeniyle yakın takibe alınırken, aspirasyon şüphesi ile çekilen akciğer grafisinde trakea orta-distal kesimde karinadan yaklaşık 4 cm proksimalde yerleşik, yuvarlak-keskin sınırlı, nodüler opasite görüldü. Postero-anterior grafide yabancı cismin trakea ya da özofagusta olması ayrımı yapılamadığından çekilen yan akciğer grafisinde yabancı cismin üst 1/3 özafagus bölgesinde olduğu görüldü. Grafisinde trakedan hava geçişi ve her iki akciğer havalanmasının eşit olduğu görülen hastanın solunum sıkıntısının, özafagustaki yabancı cismin trakeaya basısı sonucu olduğu düşünüldü. Görülen yabancı cisim rijit endoskopi ile çıkarıldı ve 1 TL lik madeni para olduğu görüldü. GİS’teki yabancı cismin çıkarılmasıyla hastanın solunum sıkıntısının da tamamen düzeldiği izlendi. Sonuç: Yabancı cisimlerin hava yoluna ya da GİS’e kaçıp ölüme yol açması kazayla ölümlerin en sık sebeplerindendir. Hastalarda YCY öyküsünün sorgulanması ve solunum sıkıntısı ile gelen bir hastada da YCY’nin altta yatan gerçek neden olabileceği utulmamalıdır. En önemlisi çocukta yabancı cisim yutulmasının önlenmesidir.

Anahtar Kelimeler: yabancı cisim yutma (YCY), hikaye, solunum sıkıntısı, özafagus 


Keywords: