BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşin ÇETİNKAYA BÜYÜKBODUR, Gamze GÜLTEKİN
SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA KADIN ÜREME SAĞLIĞI: HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS (HPV) VE BAĞLANTILI HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE, TEDAVİSİNDE SOSYAL HİZMETİN ROLÜ
 
Tarihsel süreçte kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin sorunları genellikle ihmal edilmiş ya da tabulaştırılmıştır. Ataerkil yapı içerisinde kadın bedeninin tabulaştırılması ile birlikte yoksulluk ve damgalama gibi sosyal sorunlar kadınlarda önlenebilir birçok hastalığın ilerlemesine neden olmaktadır. Söz konusu hastalıklardan en önemlilerinden birini HPV virüsünün neden olduğu enfeksiyonlar ve bağlantılı rahim ağzı kanseri oluşturmaktadır. Human papilloma virus (HPV) çoğunlukla cinsel yolla bulaşmakta ve rahim ağzı (serviks) kanserine neden olan en yaygın risk faktörlerinden birini teşkil etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) göre; HPV türlerinden bazıları dünya çapında rahim ağzı kanserlerinin %70’inden sorumludur ve her yıl küresel ölçekte yaklaşık olarak 500.000 kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konulmakta, 300.000 kadın ise hayatını kaybetmektedir. Kadınların %80’i düşük ve orta gelirli ülkelerdendir. Söz konusu durumun temel belirleyicilerinden en önemlisini kadınların birçoğunun kırılgan nüfus grubunda yer almaları ve üreme sağlığına ilişkin tarama hizmetlerine yeterince erişememeleri oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra ahlaki yargılar da söz konusu hizmetlere erişimlerini sınırlandırabilmektedir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili kadınların bilinçli olmamaları ve utanç duygusu içinde olmaları sorunların daha büyük boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır. Kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin hizmetlere ulaşmalarında, bilinç ve farkındalık kazanmalarında sosyal hizmet disiplininin ve mesleğinin önemli işlevleri bulunmaktadır. Bu çalışmada HPV ile bağlantılı enfeksiyonların ve rahim ağzı kanserinin önlenmesinde, tedavisinde sosyal hizmetin rolüne değinilmesi amaçlanmaktadır. Sosyal hizmetin HPV bakımından risk altındaki grupların ve özellikle kadın hastaların savunuculuklarında, damgalamanın önlenmesinde, HPV’nin yaygınlığının azaltılmasında, bilgi eksikliğinin giderilmesinde, HPV teşhisinin neden olabileceği bireysel ve aile sorunlarının çözümlenmesinde, duygusal yükün hafifletilmesinde, mali sıkıntıların giderilmesinde önemli işlevleri bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın Üreme Sağlığı, Sosyal Hizmet, Human Papilloma Virüs (HPV), Rahim Ağzı Kanseri 


Keywords: