BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Havva YEŞİLDERE SAĞLAM, Elif GÜRSOY
SWANSON BAKIM KURAMI’NIN TIBBİ TERMİNASYON UYGULANAN KADINLARIN HEMŞİRELİK BAKIMINDA KULLANIMI
 
Tıbbi nedenlerle meydana gelen kayıplar sonrasında kadınların yaşamında fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik zorluklar ortaya çıkabilmektedir. Terminasyon sonrasında gebelik kaybı, sadece bebeğin kaybı değil bunun yanı sıra kişilerin geleceğe yönelik umutsuzluk ve hayal kırıklığı yaşamalarına da neden olmaktadır. Bu nedenle yapılacak eğitim, bakım ve danışmanlığın yapılandırılmış bir programa ve rehberlere dayandırılması, kolay ulaşılabilir olması ve sürekliliğin sağlanması oldukça önemlidir. Hemşirelik kuramları arasında bulunan, çıkış noktası gebelik kayıplarında bireylerin verdiği tepkileri içeren Swanson Bakım Kuramı’nın klinik uygulamada kullanımının, beklenmedik gebelik kayıplarından sonra süreci yönetmede ve iyileşmeyi teşvik etmede etkili olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Swanson Bakım Kuramı’nın Tıbbi Terminasyon Uygulanan Kadınların Hemşirelik Bakımında kullanımını açıklamaktır. Swanson Bakım Kuramı “Bilmek”, “birlikte olmak”, “gereksinimlerini karşılamak”, “güçlendirmek” ve “inancı sürdürmek” olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. Swanson’un Bakım Kuramı, bireysel ve bütüncül bir psikososyal destek almasını, aldığı bakım sonucunda iyileşme sürecinin hızlanmasını, kendine olan güveni ve bağımsızlığının artmasını amaçlamaktadır. Ayrıca hemşirelerin bireyin yaşadığı zorlukları anlamaları ve bu zorlukları çözmeleri için bir rehber olacaktır. Swanson, bu kuramın geliştirilmesinde hemşirenin birey ve ailesi ile iletişimi ve bakım sürecini nasıl sürdürüleceğini açıklayarak gebelik kayıplarından sonra kuramın uygulamada kullanımını sağlamıştır. Bu kuramın gebelik kayıplarından sonra kullanımı kadınların süreci daha rahat bir şekilde geçirmesini, ihtiyaçlarının karşılanması ve bakımının sürdürülmesinin yanında adaptasyon sürecine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Swanson tarafından geliştirilen bakım kuramının tıbbi terminasyon uygulanan kadınların bakımında kullanılabilirliği konusunda farkındalık yaratmak ve bu kuramın terminasyon sürecindeki kadınların bakım sürecinde yol gösterici bir rehber olarak kullanımını sağlamak oldukça önemli olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi terminasyon, Hemşirelik Bakımı, Swanson Bakım Kuramı 


Keywords: