BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Osman Samet GÜNKAYA
TOTAL LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ (TLH)’DEN LAPAROTOMİYE GEÇİŞ NEDENLERİ
 
Amaç: Histerektomi kadınlarda en yaygın majör jinekolojik prosedürdür ve mümkün olan her yerde minimal invaziv yaklaşımlar kullanılmalıdır; Total laparoskopik histerektomi (TLH), uterusun tamamen laparoskopik olarak çıkarılmasıdır. Çalışmamızın amacı hastanemiz kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde yapılan total laparoskopik histerektomi girişimlerinin demografik özelliklerinin saptanması, açık ameliyata geçiş oranının belirlenmesi, laparotomiye geçiş nedenlerinin ortaya konması hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Hastanemizde Eylül 2017- Ağustos 2022 yılları arasında bening nedenlerle yapılan 307 hastanın TLH girişiminin kayıtları incelendi. Yaş, gravide, parite, vücud kitle indeksi (VKİ), uterus boyutları, batın içi geçirilmiş operasyon varlığı, endometriozis varlığı ve laparotomiye geçiş nedenlerinin oranları belirlendi. Bulgular: Benign sebeplerle histerektomi yapılan 307 hastalanın ortalama yaşları 53.2 ± 4.2 (39-69), gravide ortalamaları 3.0 ± 2 (0-11), parite ortalamaları 2.0 ± 2.0 (0-8), vücut kitle indeksleri ortalamaları 29.3 ±4 (21-46)’dı. Olgularımızın 14’sinde (%4,6) laparotomiye geçildi, komplikasyon olarak 2 (%0,7) olguda mesane yaralanması meydana gelmiştir ve mortalitemiz yoktur. Histerektımi endikasyonlarımız 104 (%33,9) olguda tedaviye dirençli menometroraji, 162 (%52,8) olguda myoma uteri, 26 (%8,5) olguda atipisiz basit hiperplazi, 8 (%2,6) olguda adneksiyel kitle ve 5 (%1,6) olguda endometriyal polipdir. Laparotomiye geçiş nedenleri; anesteziye bağlı sebeplerden 2 (%0,6) hasta, manipülatörün gazı kaçırması dahil laparoskopik enstrümanlara bağlı problemlerden 2 (%0,6) hasta, endometriosize bağlı adezyonlar 2 (%0,6) hasta, geçirilmiş batın içi operasyonlara bağlı adezyonlardan 4 (%1,3) hasta, büyük uterus (≥280gr) nedeniyle 2 (%0,6) hasta, mesane yaralanması nedeniyle defektin vizüle edilememesi sebebiyle 2 (%0,6) hasta olarak belirlendi. Sonuç: Laparoskopik histerektomiden laparotomiye geçişi arttıran en önemli risk faktörü batın içi yaygın adezyonlar olması gibi görünmektedir. Operasyon öncesi hasta değerlendirilmesinde riskli hasta grubunda laparotomi ihtimali tüm ayrıntılarıyla anlatılmalıdır. Buna rağmen ilk tercih edilecek girişim şekli laparoskopi olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Total laparoskopik histerektomi, laparotomiye dönüş, histerektomi 


Keywords: