BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge KARAKAYA SUZAN, Oğuz KOYUNCU, Nursan ÇINAR
TRİKOTİLLOMANİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
 
Trikotillomani, tipik olarak çocukluk döneminde başlayan bir hastalıktır. Pediatrik Trikotillomaninin bir sonucu olarak, çoğu durumda kafa derisinde tam veya kısmi alopesi meydana gelmektedir. Saç en yaygın olarak kafa derisinin taç, oksipital veya parietal bölgelerinden çekilmekte, ancak kirpikler, kaşlar, kollar, bacaklar, gövde veya kasık bölgesinde de (özellikle ergenlik döneminde) görülmektedir. Çoğu çocuk birden fazla bölgeden saç çekmektedir. Trikotilomani her yaşta görülebilmesine rağmen başlama yaşının ortalama 12-13 yaş olduğu bildirilmiştir. Genellikle 20 yaşından önce, nadiren 20 yaşından sonra başlamaktadır. Çoğunlukla 11-15 yaşları arasında görülmekte olduğu gözlenmiştir. 6 yaşından önce meydana gelen erken tipte erkek ve kadın oranının birbirine eşit olduğu ve bu tipin daha iyi klinik seyir ile tedaviye iyi yanıt verdiği bildirilmektedir. 13 yaşından sonra daha çok kızlarda görülen geç başlangıçlı trikotillomaninin kronikleşme eğilimi gösterdiği, komorbidite ve tedaviye direnç gösterdiği bildirilmektedir. Trikotilomaninin etiyolojisinde rol oynayan nedenler kesin olarak bilinmemekle birlikte biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Trikotillomanili çocukların çoğu başlangıçta hemşireler, dermatologlar, pediatristler, gastroenterologlar ve diğer disiplinler tarafından görüleceğinden, hemşirelerin bu bozukluğa ilişkin farkındalıklarının artırılması, doğru hemşirelik tanılaması ve değerlendirmesi için son derece önemlidir. Çocuk hastalarla en fazla zaman geçiren sağlık hizmeti sunucuları olarak hemşirelerin Trikotillomani’yi tanıması, erken müdahalenin başlatılmasında kritik bir rol oynayabilmektedir. Bu derlemenin amacı, Pediatrik Trikotillomani 'ye genel bir hemşirelik yaklaşımı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Trikotillomani, Hemşire, Saç Yolma Hastalığı 


Keywords: